Välj en sida
kirkkonummi

Åtgärdstillstånd

Man söker åtgärdstillstånd via tjänsten Lupapiste.fi av kommunens byggnadstillsynsmyndighet, som också ger rådgivning i ärendet.

  • Åtgärdstillståndet söks av byggnadsplatsens innehavare, som kan vara ägaren eller en person som på grundval av arrende- eller annat avtal besitter byggnadsplatsen.
  • Om sökanden är ett företag, ska till ansökan dessutom fogas handelsregisterutdrag och protokoll från styrelsens sammanträde, där beslutet om ansökan av projektet framgår.

Med åtgärdstillstånd behandlas t.ex. följande åtgärder:

De åtgärdstillståndspliktiga projekten har beskrivits närmare i byggnadsordningen.

Ansökningshandlingar

Huvudritningar

Besittning av byggplatsen

  • Ifall sökande inte har lagfartsbevis, ska kopia av köpebrev eller hyresavtal fogas till ansökan.
  • Om sökanden är ett företag, ska till ansökan dessutom fogas handelsregisterutdrag och protokoll från styrelsens sammanträde, där beslutet om ansökan av projektet framgår.

Hörande av grannar (grannförteckning i ursprungsmaterialet)