Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslättsäventyr – Kakarsberget

Vi väljer den vänstra stigen.

​Vi hör brus och porlande. Vattnet bildar ett bubbelbad. Träden badar.

Framför oss finns träd som gått sönder av sig själv och enorma stenar. Vi har inte stege med oss. Vi måste finna en annan lösning.

​Det finns en stor håla i berget. Vi undersöker den med ficklampa. Den ser djup ut. Det kan komma en björn, räv, varg, katt eller hund eller ett enormt monster från hålan. Men vi har hört att det inte finns några monster.

Bergen ser ut som stora elefanter. Här är människan liten. ​

Kakarsberget är resmålet för den sanna äventyraren! I ändan av parkeringsområdet vid skogskanten går en tydlig stig som fort delar sig till två stigar. Längs båda stigarna kan man lyssna till bäckforsens brus och se häftiga klippväggar. Den nedre stigen är en bättre rutt för mindre äventyrare.

De höga bergen börjar alldeles vid bäckforsen och man kan följa forsen så långt som äventyrarens intresse och krafter räcker, för det finns flera höga berg framför. Kakarsbergets huvudmål är en stor grotta till vilken man hittar genom att följa stigen och med hjälp av kartan.

Utöver grottor och bäckforsar är skogen uppe på berget ett utmärkt utflyktsmål som också lämpar sig för familjens yngsta. Det är fin utsikt uppe på berget, och man kan höra forsarnas brus på många ställen.

Parkering: Forsgårdsvägen 32, 02510 Kyrkslätt (läge på kartan).

Rutt: Rutten har inte märkts ut

  • Den övre stigen (till höger) leder i krokar i skogen upp på bergen. Ibland kan man i träden se vita magnesiumspår som klättrarna lämnat. Ibland måste man välja om man ska gå längs stigen till höger eller vänster. Kartplatsens karta kan användas som stöd för orienterandet. Avståndet från bergskrönet till grottorna är ca 1,6 km. Två stenrösen markerar stället där man tar sig upp till berget. Sluttningen är brant.
  • Den nedre stigen (till vänster) leder snabbt till Kakarsbäcken. Det finns mycket rötter i terrängen och den är ställvis kuperad. Stigen går alldeles invid bäcken, och de höga klippväggarna stiger här och där på stigens andra sida. Under de fuktiga årstiderna kan bäcken svämma över och man blir tvungen att vika av från stigen och gå i den övre sluttningen.

Tillgänglighet: Objektet är inte lättframkomligt

Kollektivtrafikens tillgänglighet: Den närmaste hållplatsen ligger två kilometer från parkeringsplatsen. Hållplatsen är Kauhalavägen (Ki1420/Ki1421)

Lek

Kim-leken:

En av lekdeltagarna söker 3–8 naturstycken och sätter dem på en sten eller på en stig. Sakerna kan vara likadana eller olika. Lekdeltagarna får titta på naturstyckena i några tiotals sekunder och efter det letar deltagarna efter likadana saker i naturen. Lekdeltagarna samlar åt sig samma naturstycken och i samma ordning, utan att de kommer tillbaka för att titta på modellen. Kommer du ihåg vilka naturstycken och i vilken ordning de var?

Tips: I den andra versionen tittar lekdeltagaren på sakerna i några tiotals sekunder och vänder sedan ryggen till. Under tiden tar en annan lekdeltagare bort en sak och säger ”färdig”. Kommer lekdeltagaren ihåg vilken sak som tagits bort?