Välj en sida
kirkkonummi

Kulturtjänsternas kontaktuppgifter

Piritta Numminen
biblioteks- och kulturchef
tfn 040 578 3001 

Antti Airaksinen 
kultursekretare
tfn 040 865 2034 

Elsi Haaparinne 
kulturproducent 
tfn 040 183 5440 

Epost:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi