Välj en sida
Framsidan / Fritid / Möjligheternas platser / Friluft och rekreation / Friluftsområden
kirkkonummi

Friluftsområden

Porkala udds rekreationsområde

I Porkala ligger områdena som ägs av Kyrkslätts kommun, Vanda stad och Nurmijärvi kommun. På området finns skyltar, parkeringsplatser, kokskjul, eldplatser och toaletter.

Läs mer om området

Nedergård

Sommarkolonin på Nedergårds område på Porkala udds spets har parkeringsplatser, kokskjul, brunn, eldplats och toaletter. Ytterligare information och reserveringar tfn 09 29671 / servicekontoret.

Ytterligare information om Nedergård

Linlo ö

Från fastlandet kan man promenera över en bro till holmen Linlo (Linlovägen 112, 02480 Kyrkslätt). På området finns en parkeringsplats, kokskjul, eldplatser, toalett och hamn för fritidsbåtar. För Linlo hamns verksamhet svarar Satamayhdistys-Linlo Marina ry. Ytterligare information om hamnens verksamhet http://linlomarina.fi/.

Linlo ö karta och eldplatser (pdf)

Meiko naturskyddsområde

Meiko med sina sjöar ligger i Kvarnby. En stor del av området är fridlyst och ett skyddsområde. Karta (pdf).

Läs mer: https://kyrkslatt.fi/meiko-naturskyddsomraden/

Noux nationalpark

Noux nationalpark ligger i Esbo, Kyrkslätt och huvudsakligen i Vichtis. I Kyrkslätt sträcker sig parken till Veikkola i norr. Nationalparken är en del av den omfattande sjöplatån i Noux. Vid de tiotals träsken kan du träffa på lommar och i de gamla skogarna se träd där flygekorren har sitt bo. Nationalparken förvaltas av Forststyrelsen.

Noux nationalparks tjänster: Finlands naturcentrum Haltia, Kaikuva, Sea & Mountain Adventures och Elämystorppa Oy erbjuder mångsidiga tjänster på Noux område. Vid sjöarna Mustalampi, Haukkalampi, Holma-Saarijärvi och Iso-Holma finns tältningsområden som underhålls. Nationalparken begränsas i norr av Helsingfors stads friluftsområde Salmi där det finns bl.a. stigar och spår samt en friluftsstuga som har öppet på veckoslut. Vid Haukkalampi finns en naturstuga. Som bas för naturutflykter fungerar två anspråkslösa stugor som kan reserveras. Det finns ingen väg till dessa två stugor.

Ytterligare information om tjänster:

www.utinaturen.fi
Finlands naturcentrum Haltia www.haltia.com

Andra friluftsområden

Helsingfors stads friluftsområde Källvik på Porkala udd www.hel.fi/
Esbo stads friluftsområde Väransby i Långvik www.esbo.fi