Välj en sida
kirkkonummi

Meiko naturskyddsområden

Meiko naturskyddsområden omfattar en stor, mångsidig naturhelhet nordväst om Kyrkslätts centrum. I Meiko kan man röra sig både på utmärkta rutter och i mer ödemarksliknande områden. Utanför rutterna är det i stor utsträckning ödemarksnatur.

Karta över Meiko-området och dess serviceutbud

Serviceutbud

Parkeringsplats: I ändan av Korsolampivägen (skylt till parkeringsområdet vid korsningen av Volsvägen och Kvarnbyvägen.
Informationstavla: Bredvid parkeringsområdet.
Lägereldstad: Vid sjön Meikos norra strand längs rutten Meikonkierros (vedförsörjningen sköts av kommunen).
Kokskjul: Vid Korsolampis strand längs rutten Kotokierros (vedförsörjningen sköts av Forststyrelsen).
Lägermöjlighet: Vid Korsolampis strand
Toaletter: Vid sjön Meikos norra strand längs rutterna Meikonkierros och Kuikankierros (tre toaletter) och vid Korsolampis strand vid kokskjulplatsen.
Klippklättringsplats: Längs rutten som går från parkeringsområdet mot Korsolampi.
Avfallshantering: Ordnas inte, besökare för själva bort sitt avfall.

Kulturobjekt

Rester av landfrontens befästningskonstruktioner vid sjön Meikos norra och södra stränder (skyttegravar, befästningar och eldställningar) från Sovjetunionens militärbasperiod (1944-1956).      

Naturobjekt

Sjön Meiko

Den karga sjön med klart vatten har gett namn åt hela området. Från de högsta strandklipporna öppnar sig fina sjövyer. Från de låga strandklipporna kan man simma. Lommen häckar regelbundet vid sjön. 

Dorgarn

Bergåsen norr om rutten som går från Meiko parkeringsområde till gränsen till Sjundeå kallas för Dorgarn. Mellan bergshöjderna ligger sjöarna Korsolampi, Immerlampi, Kakarlampi, Kotolampi och Mustlärvi till vilka rutten Kotokierros för. Längst ifrån rutterna ligger de små ödemarkssjöarna Tänuhals och Kommelpot. Uppe på Dorgarn mellan bergshöjderna finns också många små myrar. Till Dorgarns fågelbestånd hör bl.a. tjäder, orre, gök och berguv.  

Bergåsen söder om Meiko sjön

I bergåsområdet söder om Meiko sjön finns de klara skogstjärnarna Vaipo och Vitträsk. Här finns också Meiko-områdets största myr Slätmossen. Slätmossen utgör ett imponerande landskap och är ett geologiskt ungt myrkomplex bestående av myr och tallmosse. Mitt i myren finns bergs- och skogsholmar och i södra ändan finns en liten tjärn. På myren kan man se orrar och tjädrar som spelar.

Luontoreitit

Kuikankierros 3,2 km Pysäköintialueelta Meiko-järvelle ja Näseuddenin niemen ympäri

Meikonkierros 8,3 km Kuikankierrokselta Meiko-järven ympäri, reitin varrella tulentekopaikka

Kotokierros 4,4 km
Pysäköintialueelta Dorgarnin ylängön lammille: Korsolammelle, Immerlammelle, Kakarlammella, Kotolammelle ja Mustjärvelle.
Reitin varrella keittokatos ja telttailupaikka.

Luontoreitit eivät sovellu liikuntarajoitteisille.