Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Politiskt beslutsfattande / Påverkansorgan / Äldrerådet
kirkkonummi

Äldrerådet

Kyrkslätts äldreråds syfte är att främja de äldres jämställda deltagande i samhällets olika funktioner, såsom rehabilitering och utbildning, arbete, social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet samt andra kommunala bastjänster. Rådets mål är också att framställa initiativ och förslag, följa med de äldres behov och utvecklingen av tjänster för de äldre på Kyrkslätts kommuns område, ge utlåtanden i ärenden som berör de äldre samt att främja samarbetet mellan Kyrkslätts kommun och organisationer för de äldre.

Äldrerådets verksamhetsstadgar

Ledamot Ersättare
Kyrkslätts Pensionärer rf  Sonja Rönkkö Glen Lindholm
Eläkeliiton Kirkkonummen yhdistys ry Seppo Nyqvist Riitta Suihkonen
Kirkkonummen Kansalliset Seniorit ry Irja Orava Maisa Liimatainen
Kyrkslätts Seniorer rf Kaj Sjöblom, ordförande Gun-Maj Beck
Kirkkonummi-Siuntion eläkeläiset ry Tuomo Tiitinen, viceordförande Irma Härkönen
Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry Pekka Jäppinen Ull-Britt Helin

Äldrerådets sekreterare: Pia Bergström

Kommunens representant välfärds- och hälsoplanerare Johanna Pikkarainen


Protokoll

20.5.2019 ->

Föredragninglistor och protokoll före 13.5.2019

12.4.2018

26.3.2018

19.3.2018

6.2.2018

2.1.2018

4.12.2017

31.10.2017

3.10.2017

24.8.2017