Välj en sida
Framsidan / Fritid / Fritid och hobby / Kultur / Kyrkslättsdagarna
kirkkonummi

Kyrkslättsdagarna

Målet med Kyrkslättsdagarna är att tillsammans bekanta oss med evenemangen, serviceutbudet, naturen och landskapet i Kyrkslätt.

Kommunens biblioteks- och kulturtjänster koordinerar den allmänna planeringen av Kyrkslättsdagarna, men varje delarrangör svarar själv för innehållet i sitt program, arrangemangen med tillstånd och kommunikationen.


Aktuellt

Kyrkslättsdagarna ordnas som vanligt det sista hela veckoslutet i augusti, 23–25.8.2024.

Undervisnings- och kulturministeriet har förkunnat att år 2024 är bildningens år. Temat för Kyrkslättsdagarna i år, ”Oppia ikä kaikki Kirkkonummella – Lev och lär i Kyrkslätt”, högaktar Kyrkslätts nästan 700 år långa historia som en bildningskommun.

Gemensamma planeringsmöten hålls elektroniskt i mötessystemet TEAMS. Vid mötena får man råd hur man ordnar egna evenemang och använder evenemangskalendern samt samordnar olika verksamheters behov och bildar nätverk aktörer emellan.


Bild- och materialbank

Kommunen samlar alla Kyrkslättsdagarnas evenemang, och de kommer att synliggöras i kommunens olika kanaler. Evenemangsarrangörerna får utöver synlighet också tillgång till marknadsföringsmaterialen enligt den nya grafiska utformningen som planerats för Kyrkslättsdagarna.

Marknadsföringsmaterialen för Kyrkslättsdagarna 2024 finns samlade på denna sida.

Föreningstorget 

Likt tidigare år koordinerar Combo ry arrangemangen kring föreningstorget som ordnas i Kyrkslätts centrum lördag 24.8.2024. Var och en ska själv direkt till Combo ry boka plats på föreningstorget och framställa sina önskemål gällande uppträdanden på scenen. Det finns en deltagaravgift till föreningstorget.

Ytterligare information på adressen: www.toritapahtumat.fi.

Gemensamma planeringsmöten ordnas

Anvisningar för arrangörer

Varje arrangör sköter själv områdesreserveringen för, tillstånden för och planerna på sitt eget evenemangsställe och planerar sin egen kommunikation. Anvisningar för uppgörandet av räddningsplaner finns på Räddningsväsendets webbplats https://pelastustoimi.fi/sv/vastra-nyland/anvisningar-och-blanketter/publikevenemang

Det beror på evenemangets karaktär och storlek om det också behövs nöjesanmälan till polisen och ordningsvakter m.m. Råd i frågan finns på polisens webbplats https://poliisi.fi/sv/offentlig-tillstallning. Teosto har information om tillstånd som gäller framförande av musik https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/tapahtumalupa/

Kommunen samlar alla Kyrkslättsdagarnas evenemang, och de kommer att synliggöras i kommunens olika kanaler. Evenemangsarrangörerna får utöver synlighet också tillgång till marknadsföringsmaterialen enligt den nya grafiska utformningen som planerats för Kyrkslättsdagarna.

Alla program i Kyrkslätts evenemangskalender

Beredningen av Kyrkslättsdagarna är en bra orsak att aktivera Kyrkslätts kommuns evenemangskalender också för sin egen organisation. Kommunens evenemangskalender finns på adressen https://tapahtumat.kirkkonummi.fi. Där finns också en bruksanvisning till evenemangskalendern.

En ny användare måste först skapa ett gratis användarnamn. Huvudanvändaren godkänner användarnamnet, det tar sin lilla tid. Du kan redigera din egen organisations uppgifter senare och ge dina kolleger rättigheter att publicera evenemang i ditt ställe samt redigera evenemang som ordnas i din profils namn. När användarnamnet är i kraft kan du skapa evenemang och välja kategorier för dem. Du kan också tidsinställa publiceringen av evenemanget.


Kyrkslättsdagarna på Facebook

Läs mer: Kirkkonummi-päivät vuosikymmenestä toiseen – Kyrkslättsdagarna genom decennierna (pdf)

Ytterligare information:

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna
Kultursekretare Antti Airaksinen
förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Händelsekalender
Evenemangskalenderns bruksanvisning