Välj en sida
kirkkonummi

Vattenförsörjning

Respons på hushållsvatten och avloppsvatten samt avloppsnät och -anordningar.

Om ditt ärende gäller vattenfakturor kontakta vesimittari@kirkkonummi.fi