Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Bildningstjänsternas kontaktuppgifter
kirkkonummi

Bildningstjänsternas kontaktuppgifter

Bildningstjänsternas kontaktuppgifter

Kyrkslätts kommun
Besöksadress: Ervastvägen 2, våning 3, 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Fax 09 8786053

E-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Eeva-Kaisa Ikonen, bildningsdirektör, direktör för serviceområdet för bildning och fritid
Tfn 040 528 4959

Utbildningstjänster

Astrid Kauber, t.f. utbildningsdirektör
Tfn 040 126 9800

Mikael Eriksson, t.f. utbildningschef
Puh. 040 126 98 77

Kaisa Ojanen, planerare
Tfn 040 586 7291

Aleksiina Raja, planerare
Tfn 040 126 9793

Maria Viitasalo, planerare
Tfn 050 413 7477

Jakob West, planerare
Tfn 040 1269 833

Emmi Wentzien, administrativ sekreterare
Tfn 040 126 9299
– elevregister

Laura Skaffari, planerare, ansvarig för läroplikt och förbererande undervisning
Tfn. 050 414 0939

Maija Antila, specialsakkunnig, stöd för växande och lärande
Tfn 040 559 7790

Lotta Yli-Kuivila, projektplanerare
Puh. 040 657 5463
– På väg mot en kolneutral skola
– Klimatsteg

Ninja Somersalmi, IKT-planerare
Puh. 040 156 3923
– Ny litteracitet

Bildningstjänsternas förvaltning och utveckling

Tiina Koivisto, förvaltningschef
Tfn 050 413 7439
– gemensamma tjänster

Reetta Hyvärinen, planeringschef
Tfn 041 536 0128
– planerings- och statistiktjänster, skolbyggande

Antti Sankala, utvecklingschef
Tfn 040 515 4975
– utveckling, IKT-planering, inredning, beredskap och säkerhet

Heidi Kurkinen, planerare
Tfn 040 637 6129

Liisa Sarvimäki-Paananen, kommunikationsexpert
Tfn 040 126 9851
– kommunikation, dataskydd

Siret Soop, administrativ sekreterare
Puh. 050 414 3596

Tomi Koskela, förvaltningssekreterare
Tfn 040 126 9297
– finska och svenska nämnden för fostran och utbildning

Eija Nylund, undservicesekreterare
Tfn 040 126 9192
– skolskjutsarrangemang
– bildningstjänstens rese- och taxikort

Skolornas kontaktuppgifter