Välj en sida
Framsidan / Fritid / Möjligheternas platser / Friluft och rekreation / Badstränder

Badstränder

Välkommen!

Underhållet av badstränder

Underhållstjänsterna ansvarar för underhållet av badstränderna. Ytterligare information av planmästaren tfn 040 506 1426.

Vattenkvalitet

Aktuella rapporter om badvattnens kvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds finska webbsidor.

Badständer på ulkoliikunta.fi -tjänsten.

Allmänna badstränder

Mindre allmänna badstränder

Underhållet av badstränder

tfn 040 506 1426 planmästaren

Ge respons på badsträndernas skick