Välj en sida
Framsidan / Fritid / Möjligheternas platser / Friluft och rekreation / Badstränder
kirkkonummi

Badstränder

Välkommen!

Underhållet av badstränder

Underhållstjänsterna ansvarar för underhållet av badstränderna. Ytterligare information av planmästaren tfn 040 506 1426.

Vattenkvalitet

Aktuella rapporter om badvattnens kvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds finska webbsidor.

Badständer på ulkoliikunta.fi -tjänsten.

Allmänna badstränder

Mindre allmänna badstränder

Underhållet av badstränder

tfn 040 506 1426 planmästaren

Ge respons på badsträndernas skick