Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Prästgårdsbackens förskola

Prästgårdsbackens förskola

Prästgårdsbackens förskola är en del av Präsgårdsbackens daghem. Vi vill vi ge barnen en trygg, inspirerande och lekfull miljö att växa och utvecklas i. Vi i personalen vill ge varje enskilt barn en god vård, en trygg famn och en bra dagisdag med meningsfull verksamhet. Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå när vi formar och genomför vår verksamhet utgående från barnens egna tankar, intressen och behov på ett temainriktat arbetssätt.

Vår verksamhet

I vårt daghem är vårt finlandssvenska språk och våra traditioner viktiga. I vår verksamhet och pedagogik lyssnar vi aktivt på barnen och utgår från barnens tankar, idéer och lekar.

Vi arbetar i smågrupper och använder oss av mångsidiga metoder och försöker ta tillvara glädjen i vardagen. Daghemmet är också del av projektet ”Rörelse och glädje”.

Gruppernas kontaktuppgifter

Skogstroll050 310 6911 
Vättar050 310 6912 
Alver050 310 6913

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Hästhagsbron 2

Daghemsföreståndare:
Susanne Fagerström
040 555 0257

Vice föreståndare:
Maria Hausen-Saari
040 126 9547

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Minna Lindström
040 517 5189

Psykolog inom småbarnspedagogik:
Helena Björkqvist
040 729 0524

Förskoleundervisningens kurator:
Petra Nyman
050 414 3510