Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Prästgårdsbackens daghem och Winellska förskolan,Gesterby  
kirkkonummi

Prästgårdsbackens daghem och Winellska förskolan,Gesterby  

Prästgårdsbackens förskola (även kallat för Winellska förskolan) och en daghemsgrupp med 5-åringar ligger belägna i Gesterby på Hästhagsbron 2 i Kyrkslätt.

För oss är bemötande viktigt, för att barnen ska kunna lära sig saker måste de känna sig trygga, det här jobbar vi med varje dag. Rörelse och hållbar utveckling är också våra tyngdpunktsområden. Vi förstår hur viktigt det är för barnens framtid att de tidigt lär sig en hållbar livsstil där rörelse ingår. Vi jobbar tillsammans med barnen med de sociala färdigheterna, vi lär oss hur vi är goda vänner och hur vi tar vara på varandra.

Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå då vi formar och genomför en verksamhet som utgår från barnens egna tankar, intressen och behov via ett projektinriktat arbetssätt och tar tillvara glädjen i vardagen.

I vårt daghem och förskola är vårt finlandssvenska språk och traditioner viktiga, samt stärker barnets språkliga identitet. Prästgårdsbackensdaghem och förskola är även en certifierad grön-flagg enhet där hållbar utveckling är en viktig del av vår dagliga verksamhet.

Gruppernas kontaktuppgifter

Skogstroll050 310 6911 
Vättar050 310 6912 
Alver050 310 6913

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Hästhagsbron 2

Daghemsföreståndare:
Susanne Fagerström
040 555 0257

Vice föreståndare:
Maria Hausen-Saari
050 310 6914

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Annika Olsen Nyberg
050 4141 305

Förskoleundervisningens kurator:
Petra Nyman
050 414 3510