Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Kommunikation
kirkkonummi

Kommunikation

Kommunen strävar efter att all kommunikation ska vara öppen och utgå från kommuninvånarna. I kommunikationen används klart och begripligt språk med beaktande av kommunens tvåspråkighet.

Kommunikationen och informeringen om kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsenOrganen ska inom sin egen sektor skapa förutsättningar för transparens i beredningen av ärenden och beslutsfattandet. För kommunens olika kommunikationskanalers funktioner och utvecklingen av dem svarar förvaltningsdirektör. Man försöker utveckla kommunikationen med kommuninvånarna till ett dubbelriktat verktyg för verksamheten, med vilket man förbättrar kundtillfredsställelsen och kommunens konkurrenskraft.

Direktörerna för serviceområdena svarar för kommunikationen inom respektive sektor

E-postadresserna är i formatet förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Gemensamma tjänster

  • Jaana Suihkonen, förvaltningsdirektör, tfn 040 7020138
  • Rami Niittysalo, kommunikationschef, tfn 050 350 3842

Serviceområdet för samhällsteknik

  • Anna-Kaisa Kauppinen, direktör för samhällstekniska väsendet, direktör för serviceområdet för samhällsteknik, tfn 050 414 0754
  • Josefiina Vanhanen, kommunikationsexpert, puh. 050 414 0857

Serviceområdet för bildning

  • Eeva-Kaisa Ikonen, bildningsdirektör, direktör för serviceområdet för bildning och fritid, tfn 040 528 4959
  • Liisa Sarvimäki-Paananen, kommunikationsexpert, tfn 040 126 9851

Ytterligare information om kommunens kommunikation och meddelanden: viestinta@kirkkonummi.fi
Kontakter i frågor som gäller kommunmarknadsföring: markkinointi@kirkkonummi.fi

Förvaltningsstadgan 6 § Kommunens kommunikation (pdf)

Nyheter och kungörelser

Nyheter
Kungörelser

Bilder och videor

Youtube (fullmäktiges sammanträden)
Youtube

Sociala medier

Facebook:
Kirkkonummen kunta – Kyrkslätts kommun

Meddelandetjänsten x:
Kyrkslätts kommun

Instagram:
Kirkkonummen kunta

Ta kontakt

viestinta(at)kirkkonummi.fi