Välj en sida
kirkkonummi

Finska nämnden för fostran och utbildning

Till uppgifterna för nämnderna för fostran och utbildning hör ärenden angående småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, av samkommuner för yrkesutbildning ordnad utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever till den del de gäller språkgruppen i fråga.

Underställda nämnderna verkar till respektive språkgrupp hörande kommunala och privata daghem och familjedagvård, invånarparker, lekparker och klubbverksamhet samt skolor och läroanstalter som ger grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Nämnderna beslutar för sin språkgrupps del också om de uppgifter som i lagstiftningen gällande småbarnspedagogik och utbildningsväsendet har anförtrotts kommunen och som i förvaltningsstadga inte anförtrotts tjänsteinnehavare.

Ledamot Ersättare
Ordf Tuovi Ronkainen SDP Tarja Glans SDP
Vice ordf Pekka Sinisalo ProK Saara Ketola ProK
Aila Puustinen-Korhonen SDP Tero Strand SDP
Nina Bogatenko Gröna Anna-Mari Toikka Gröna
Irja Tamm Gröna Lauri Lavanti Gröna
Juha Oksanen Saml Carita Vilén Saml
Vesa Tarkkanen Saml Tuomas Wass Saml
Heljä Järä-Isotalo KD Pirjo Salmi KD
Arttu Lankinen SAF Jani Kähkönen SAF
Ville Salminen SAF Jarkko Kaari SAF
Sari Haapasaari C Marjaana Munther C

Kommunstyrelsens represetant 2021-2023 Markus Myllyniemi, i reserv Ulf Kjerin

Föredragande: bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen
Mötessekreterare: administrativ sakkunnig Tomi Koskela