Välj en sida
kirkkonummi

Projektet Rör på dig med mig!

Med hjälp av projektet ”Rör på dig med mig! Mot en mera hållbar livsstil i Kyrkslätt” (2020–2022) främjar man barns och familjers fysiskt aktiva livsstil och välmående. Målet är att införa en motionsinriktad verksamhetskultur i kommunens småbarnspedagogik och öka vårdnadshavarnas medvetenhet om motionens betydelse för barnets välmående. Projektet finansieras med lokala utvecklingsstöd för en motionsinriktad livsstil (UKM, RFV).

Projektportfolio för Rör på dig med mig! 

14 målområden 2020–2022:

 • Förankring av programmet Småbarnspedagogik i rörelse inom den kommunala småbarnspedagogiken
 • Utveckling av nätverket av motionsansvariga
 • Ordnande av utbildningar
 • Förankring av programmet Småbarnspedagogik i rörelse inom den privata småbarnspedagogiken
 • Sparrning av programmet Grön Flagg
 • Ökning och utveckling av naturpedagogiken
 • Motionstips
 • Utlåning av redskap för familjer
 • Avgiftsfria hobbygrupper för familjer
 • Utlåning för professionella
 • Utveckling av inlärningsmiljöerna
 • Årlig utvärdering av nuläget
 • Idrottsevenemang 2 gånger om året
 • Simskolor för förskoleelever