Välj en sida
kirkkonummi

Tollsporten södra

Situation: Förslagsskede (18.6.2024)

Tollsportens södra detaljplaneområde ligger sydost om Tolls stationsregion. Planområdet gränser i norr till Västerledens mittlinje, i öst till det anhängiga Tollsträskets detaljplaneområde, i syd till åkerområde och i öst till skogsområde. Planeringsområdets areal är ca 9,8 ha. Gatuområdena på planeringsområdet ägs av staten, men för övrigt är fastigheterna på planeringsområdet privatägda. Kommunen äger ingen mark på området.

Syftet med detaljplanen är att på området genomföra ett område för affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader som stödjer sig på de befintliga goda trafikförbindelserna. Förbättrande av näringslivsmöjligheter och utökande av arbetsplatser på kommuncentrums närområden stöder utvecklingen av Tolls stationsområde samt riksomfattande mål för områdesanvändningen. I planeringen av området beaktar man att området syns till Västerleden och Porkalavägen.
Förslagsskede

Södra Tollsportens detaljplan, framläggning av planens förslagsmaterial enligt MBL 65 § och MBF 27 §

Samhällstekniska nämnden 18.06.2024  § 58

Kommunstyrelsen 24.6.2024 §


Beredningsskede

Framläggning av beredningsmaterialet till detaljplanen enligt MBL 62 § och MBF 30 § 2. – 31.5.2024

Kommunens medlemmar och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. De skriftliga åsikterna ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommun, registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut.

De ansvariga planerare är planläggningsarkitekt Anniina Lehtonen, tel. 040 1269253, anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi  och detaljplanechef Simon Store, tel. 044 760 2282, simon.store@kirkkonummi.fi

Man kan bekanta sig med beredningsmaterialets handlingar också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola.

Ett invånarmöte ordnas onsdag 8.5.2024 kl. 17.30– 19 i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen, adress: Ervastvägen 2, ingång till kommunhuset via dörren mot ostari kl. 17.15 – 17.45. Välkommen!


Inledningsskede

Södra Tollsportens detaljplan (14201), anhängiggörande av detaljplanen och godkännande av programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)

Protokollsutdrag på finska

Kungörelse 30.4.2024


KTYS, Kunnallistekniset yleissuunnitelmat

Asemapiirustus 1

Asemapiirustus 2

Pituusleikkaus Tolsansuora

Pituusleikkaus Tolsankaari

Tyyppipoikkileikkaukset

Planläggarens kontaktinformation:

Anniina Lehtonen

puh. 0401269253

förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi