Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Tomter och områden / Rad- och våningshustomter
kirkkonummi

Rad- och våningshustomter

Kyrkslätts kommun säljer tomter avsedda för bostadsproduktion i bolagsform till professionella byggare på grundval av anbud. Tomterna kan sökas kontinuerligt. Man kan ge ett köpeanbud på en tomt antingen för fritt finansierad bostadsproduktion eller för bostadsproduktion som finansieras av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Kolsarby och Smedsede

Se tomter på finska sidor

Fritt formulerade köpanbud lämnas in på adressen:

kirjaamo@kirkkonummi.fi eller Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt

Ytterligare information:

Otso Kärkkäinen
kommungeodet
tel. 040 126 9794
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Niklas Wickholm
markanvändningsingenjör
tel. 040 631 6478
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi