Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Politiskt beslutsfattande / Kommunfullmäktige
kirkkonummi

Kommunfullmäktige

""

Finland är indelat i kommuner, som enligt grundlagen har självstyrelse. I kommunalvalet väljer kommuninvånarna medlemmarna till kommunens högsta organ, fullmäktige. Fullmäktige har allmän beslutanderätt i ärenden som är gemensamma för kommuninvånarna. Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt beslutar om servicen för kommuninvånarna. Fullmäktige beslutar vilka organ som ska finnas i kommunen och hur beslutanderätten och uppgifterna fördelas i kommunen samt väljer i regel medlemmarna till de övriga beslutsfattande organen. Fullmäktige väljs i kommunalvalet vart fjärde år. Fullmäktige är ett obligatoriskt organ i kommunen.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten

Kommunfullmäktiges sammanträdestider finns i sammanträdeskalendern. Sammanträdena hålls i Kyrkslättssalen i kommunhuset, Ervastvägen 2. De kvällar då kommunfullmäktige sammanträder är kommunhusets dörrar öppna fr.o.m. kl. 17.30 och dörrarna låses då sammanträdet tar slut.

Fullmäktiges sammanträdeskallelse publiceras på kommunens officiella anslagstavla på kommunens servicekontor (kommunhuset, Ervastvägen 2) och i kommunens officiella annonstidningar minst fem dagar före sammanträdet. Föredragningslistan är framlagd före sammanträdet på internet, i kommunens bibliotek och på servicekontoret. Fullmäktiges protokoll finns att se på samma ställen efter att det justerats.

Livestreaming av fullmäktiges sammanträden

Uppgifter om fullmäktiges beslut ges av fullmäktiges sekreterare Gunnel Ekström, tfn 040 758 3646.

""

Sammansättning

Kyrkslätt har 51 fullmäktigeledamöter under fullmäktigeperioden 2021-2025. Förteckning över ledamöterna 2023 – 2025.

Antal ledamöter

Samlingspartiet 12
SFP 12
De Gröna 9
Sannfinländarna 5
SDP 4
Pro Kyrkslätt 4
Centern 1
Vänsterförbundet 1
Kirnu ry 1
Moderat höger 1
Frihetsallianssen 1