Välj en sida
kirkkonummi

Uppsökande ungdomsarbete

Utförande av uppsökande ungdomsarbete i Kyrkslätt

Uppsökande ungdomsarbete 

Utförande av uppsökande ungdomsarbete i Kyrkslätt 
Enligt ungdomslagen är syftet med uppsökande ungdomsarbete att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden. Arbetet grundar sig i första hand på information som den unga själv har gett och på den ungas bedömning av sitt behov av stöd. 
 
Det uppsökande arbetet har i första hand i uppgift att hjälpa unga i åldern 15–28 år i Kyrkslätt. Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder den unga tidigt stöd, om den unga själv vill. 

Handledningen sker enligt den ungas önskemål per telefon, via webben, i sociala medier eller via möten, vilka till exempel kan vara besök hos någon myndighet tillsammans med den unga, hembesök hos den unga eller att röra sig på annat vis tillsammans med den unga. 

Det lönar sig att kontakta det uppsökande ungdomsarbetet då den unga behöver information om till exempel ärenden och tjänster som har att göra med studier, arbetsprövning, boende, utkomst eller hobbyer. 
SVEPS ansvarar för uppsökande ungdomsarbete för svenskspråkiga unga i Kyrkslätt stad och Kyrkslätts kommun för finskspråkiga unga.  
 
Utlämning av information 
Ungdomslagen § 11 och § 12 
 
Dataskyddsbeskrivning 
Ungdoms- och idrottstjänsterna vid Kyrkslätts kommun ansvarar som registeransvarig för behandlingen av den ungas personuppgifter. I fråga om den finskspråkiga verkstaden behandlas uppgifterna av Esbo stad och i fråga om den svenskspråkiga verkstadsverksamheten av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab / SVEPS. Datasekretessrapporten som uppgjorts i kundregistret för uppsökande ungdomsarbete finns till påseende hos ungdomsväsendet i Kyrkslätts kommun. 

Kontaktuppgifter

Uppsökande ungdomsarbetare
Sanna Aho
Tfn 040 702 3496
sanna.aho@kirkkonummi.fi

Uppsökande ungdomsarbetare
Sami Enojärvi
Tfn 040 126 9817
sami.enojarvi@kirkkonummi.fi

Lagstadgade utlämnanden av de ungas uppgifter och annan post till adressen:
Sanna Aho / Sami Enojärvi
Kyrkslätts kommun
Ungdomstjänster / uppsökande ungdomsarbete Kyrkslätt
PB 20
02401 KYRKSLÄTT

Kyrkslätt uppsökande ungomsarbete Facebook 

De uppsökande ungdomsarbetarna betjänar kunder från Kyrkslätt på ungdomslokalen i Masaby allaktivitetshus och Veikkola ungdomslokal.
Vi kommer alltid överens om möten på den ungas villkor. Arbetstagaren rör sig till den unga, vid behov också hem till honom eller henne. Arbetstagaren samarbetar intensivt med andra aktörer inom kommunen.

SVEPS ansvarar för det uppsökande ungdomsarbetet gällande de svenskspråkiga unga i Kyrkslätt Uppsökande ungdomsarbetare SVEPS.

johanna.baarman@sveps.fi/tfn 050 555 9126