Välj en sida
kirkkonummi

Miljöfostran

Inom Kyrkslätts småbarnspedagogik identifierar och främjar man principer för hållbar livsstil. I verksamheten beaktas ekologisk, kulturell, social och ekonomisk hållbarhet. Småbarnspedagogiken skapar grund för ekosocial bildning, barnets uppväxt till ansvar och hänsyn.

Syftet med miljöfostran är att stärka barnens naturrelation och ansvarsfullt agerande i miljön och styra dem i riktning mot en hållbar livsstil. Centrala element i miljöfostran är att lära sig i och om naturen samt att agera för naturen. I enlighet med Kyrkslätts plan för småbarnsfostran går varje barn minst en dag i veckan i skogen; de rör sig, leker, agerar och forskar. ​

Kyrkslätts kommuns småbarnspedagogik tilldelades 5.9.2022 Kyrkslätts kommuns miljöpris, vars tagare väljs efter förslag av kommuninvånarna. Läs mer om temat på Kyrkslätts kommuns webbplats.

Kyrkslättsäventyret lockar personer i alla åldrar att göra utflykter i underbara naturobjekt i Kyrkslätt