Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Politiskt beslutsfattande / Sammanträdeskalender

Sammanträdeskalender

Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga

2023

   

November

   
 2.11Handikapprådet17.00
2.11Ungdomsfullmäktige 17.30
 6.11Kommunstyrelsen16.30
 8.11Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
 13.11Kommunfullmäktige18.00
 15.11Personalsektionen17.00
 16.11Nämnden för lokaltjänster17.00
 20.11Kommunstyrelsen16.30
 21.11Byggnads- och miljönämnden17.00
 21.11Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
 22.11Livskraftssektionen17.00
23.11Samhällstekniska nämnden17.00
 27.11Äldrerådet10.00
 28.11Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
29.11Revisionsnämnden17.30

December

   
 4.12Kommunstyrelsen16.30
7.12Handikapprådet17.00
 11.12Kommunfullmäktige18.00
 12.12Byggnads- och miljönämnden17.00
 12.12Livskraftssektionen17.00
12.12Bildnings- och fritidsnämnden17.00
 13.12Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
 13.12Nämnden för lokaltjänster17.00
 13.12Personalsektionen17.00
14.12Samhällstekniska nämnden17.00
 14.12Ungdomsfullmäktige17.30
 18.12Äldrerådet10.00
 18.12Kommunstyrelsen16.30

2024

Januari

17.1Nämnden för lokaltjänster17.00
18.1Samhällstekniska nämnden17.00
23.1Byggnads- och miljönämnden17.00
23.1Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
24.1Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
24.1Revisionsnämnden17.30
24.1Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
25.1Bildnings- och fritidsnämnden17.00
14.2Samhällstekniska nämnden17.00
15.2Nämnden för lokaltjänster17.00
27.2Byggnads- och miljönämnden17.00
Mars
5.3Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
6.3Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
6.3Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
7.3Bildnings- och fritidsnämnden17.00
14.3Nämnden för lokaltjänster17.00
21.3Samhällstekniska nämnden17.00
26.3Byggnads- och miljönämnden17.00
26.3Revisionsnämnden17.30
27.3Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
April
2.4Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
3.4Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
10.4Revisionsnämnden17.30
18.4Nämnden för lokaltjänster17.00
23.4Byggnads- och miljönämnden17.00
24.4Revisionsnämnden17.30
24.4Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
25.4Samhällstekniska nämnden17.00
Maj
8.5Revisionsnämnden17.30
14.5Bildnings- och fritidsnämnden17.00
16.5Nämnden för lokaltjänster17.00
21.5Byggnads- och miljönämnden17.00
22.5Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
22.5Samhällstekniska nämnden17.00
28.5Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
Juni
4.6Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
6.6Nämnden för lokaltjänster17.00
11.6Bildnings- och fritidsnämnden17.00
13.6Samhällstekniska nämnden17.00
18.6Byggnads- och miljönämnden17.00
19.6Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30