Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Politiskt beslutsfattande / Sammanträdeskalender
kirkkonummi

Sammanträdeskalender

Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga

2024

Januari
9.1Livskraftssektionen17.00
17.1Nämnden för lokaltjänster17.00
18.1Samhällstekniska nämnden17.00
22.1Äldrerådet10.00
22.1Kommunstyrelsen16.30
23.1Byggnads- och miljönämnden17.00
23.1Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
flyttas till den 31.124.1Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
24.1Revisionsnämnden17.30
24.1Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
25.1Bildnings- och fritidsnämnden17.00
26.1Centralvalnämnden18.00
29.1Kommunstyrelsen16.30
30.1Ungdomsfullmäktige17.30
31.1Personalsektionen17.00
Februari
5.2Kommunfullmäktige18.00
7.2Livskraftssektionen17.00
8.2Handikapprådet17.00
9.2Centralvalnämnden18.00
9.2Revisionsnämnden17.00
12.2Kommunstyrelsen16.30
14.2Livskraftssektionen17.00
14.2Samhällstekniska nämnden17.00
15.2Nämnden för lokaltjänster17.00
26.2Äldrerådet10.00
26.2Kommunstyrelsen16.30
27.2Byggnads- och miljönämnden17.00
27.2Ungdomsfullmäktige17.30
28.2Personalsektionen17.00
Mars
4.3Kommunfullmäktige18.00
5.3Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
flyttas till den 5.36.3Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
6.3Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
7.3Handikapprådet12.00
7.3Bildnings- och fritidsnämnden17.00
11.3Äldrerådet10.00
11.3Kommunstyrelsen16.30
14.3Nämnden för lokaltjänster17.00
21.3Centralvalnämnden16.30
21.3Samhällstekniska nämnden17.00
25.3Kommunstyrelsen16.30
26.3Byggnads- och miljönämnden17.00
26.3Revisionsnämnden17.30
27.3Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
27.3Personalsektionen17.00
April
2.4Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
3.4Livskraftssektionen17.00
3.4Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
8.4Kommunstyrelsen16.30
9.4Handikapprådet12.00
9.4Ungdomsfullmäktige17.30
10.4Revisionsnämnden17.30
15.4Kommunfullmäktige18.00
18.4Nämnden för lokaltjänster17.00
22.4Äldrerådet10.00
22.4Kommunstyrelsen16.30
23.4Byggnads- och miljönämnden17.00
24.4Personalsektionen17.00
24.4Revisionsnämnden17.30
24.4Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
25.4Samhällstekniska nämnden17.00
29.4Kommunstyrelsen16.30
Maj
6.5Kommunstyrelsen16.30
8.5Handikapprådet12.00
8.5Livskraftssektionen17.00
8.5Revisionsnämnden17.30
13.5Kommunstyrelsen16.30
16.5Nämnden för lokaltjänster17.00
20.5Äldrerådet10.00
20.5Kommunstyrelsen16.30
21.5Byggnads- och miljönämnden17.00
22.5Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
22.5Samhällstekniska nämnden17.00
23.5Bildnings- och fritidsnämnden17.00
27.5Kommunfullmäktige18.00
28.5Ungdomsfullmäktige17.30
29.5Personalsektionen17.00
Juni
3.6Kommunstyrelsen16.30
5.6Livskraftssektionen17.00
6.6Nämnden för lokaltjänster17.00
10.6Kommunstyrelsen16.30
11.6Bildnings- och fritidsnämnden17.00
12.6Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
13.6Handikapprådet12.00
13.6Samhällstekniska nämnden17.00
13.6Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
17.6Kommunfullmäktige18.00
18.6Byggnads- och miljönämnden17.00
19.6Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
24.6Kommunstyrelsen
Augusti
15.8Handikapprådet12.00
15.8Samhällstekniska nämnden17.00
21.8Personalsektionen17.00
22.8Nämnden för lokaltjänster17.00
29.8Samhällstekniska nämnden17.00
September
2.9Äldrerådet10.00
2.9Kommunfullmäktige18.00
4.9Livskraftssektionen17.00
19.9Handikapprådet12.00
25.9Personalsektionen17.00
25.9Nämnden för lokaltjänster17.00
26.9Samhällstekniska nämnden17.00
Oktober
2.10Livskraftssektionen17.00
7.10Äldrerådet10.00
7.10Kommunfullmäktige18.00
23.10Nämnden för lokaltjänster17.00
24.10Handikapprådet12.00
24.10Samhällstekniska nämnden17.00
30.10Personalsektionen17.00
November
4.11Äldrerådet10.00
6.11Livskraftssektionen17.00
11.11Kommunfullmäktige18.00
14.11Nämnden för lokaltjänster17.00
20.11Personalsektionen17.00
21.11Samhällstekniska nämnden17.00
28.11Handikapprådet12.00
December
4.12Livskraftssektionen17.00
9.12Äldrerådet10.00
9.12Kommunfullmäktige18.00
11.12Personalsektionen17.00
11.12Nämnden för lokaltjänster17.00
12.12Samhällstekniska nämnden17.00