Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Politiskt beslutsfattande / Sammanträdeskalender
kirkkonummi

Sammanträdeskalender

Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga

2024

Maj
6.5Kommunstyrelsen16.30
8.5Handikapprådet12.00
8.5Livskraftssektionen17.00
8.5Revisionsnämnden17.30
13.5Kommunstyrelsen16.30
15.5Personalsektionen17.00
16.5Nämnden för lokaltjänster17.00
20.5Äldrerådet10.00
20.5Kommunstyrelsen16.30
21.5Byggnads- och miljönämnden17.00
22.5Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
22.5Samhällstekniska nämnden17.00
23.5Bildnings- och fritidsnämnden17.00
27.5Kommunfullmäktige18.00
28.5Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
28.5Ungdomsfullmäktige17.30
29.5Livskraftssektionen17.00
Juni
3.6Kommunstyrelsen16.30
6.6Nämnden för lokaltjänster17.00
7.6Centralvalnämnden18.00
10.6Kommunstyrelsen16.30
11.6Bildnings- och fritidsnämnden17.00
12.6Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
13.6Handikapprådet12.00
flyttas till den 18.613.6Samhällstekniska nämnden17.00
13.6Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
17.6Kommunfullmäktige18.00
18.6Byggnads- och miljönämnden17.00
19.6Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
24.6Kommunstyrelsen16.30
Augusti
12.8Kommunstyrelsen16.30
15.8Handikapprådet12.00
15.8Samhällstekniska nämnden17.00
19.8Äldrerådet10.00
19.8Kommunstyrelsen16.30
20.8Centralvalnämnden16.00
21.8Personalsektionen17.00
22.8Nämnden för lokaltjänster17.00
26.8Kommunstyrelsen16.30
27.8Byggnads- och miljönämnden17.00
27.8Bildnings- och fritidsnämnden17.00
28.8Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
28.8Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
29.8Samhällstekniska nämnden17.00
29.8Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
September
2.9Äldrerådet10.00
2.9Kommunfullmäktige18.00
4.9Livskraftssektionen17.00
9.9Kommunstyrelsen16.30
16.9Kommunstyrelsen16.30
19.9Handikapprådet12.00
24.9Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
24.9Byggnads- och miljönämnden17.00
25.9Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
25.9Personalsektionen17.00
25.9Nämnden för lokaltjänster17.00
25.9Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
26.9Samhällstekniska nämnden17.00
26.9Bildnings- och fritidsnämnden17.00
30.9Kommunstyrelsen16.30
Oktober
2.10Livskraftssektionen17.00
7.10Äldrerådet10.00
7.10Kommunfullmäktige18.00
14.10Kommunstyrelsen16.30
22.10Byggnads- och miljönämnden16.30
23.10Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten17.00
23.10Nämnden för lokaltjänster17.00
24.10Handikapprådet12.00
24.10Samhällstekniska nämnden17.00
28.10Kommunstyrelsen16.30
29.10Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
30.10Personalsektionen17.00
30.10Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
31.10Bildnings- och fritidsnämnden17.00
November
4.11Äldrerådet10.00
4.11Kommunstyrelsen16.30
6.11Livskraftssektionen17.00
11.11Kommunfullmäktige18.00
14.11Nämnden för lokaltjänster17.00
19.11Byggnads- och miljönämnden17.00
20.11Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
20.11Personalsektionen17.00
21.11Samhällstekniska nämnden17.00
25.11Kommunstyrelsen16.30
28.11Handikapprådet12.00
December
2.12Kommunstyrelsen16.30
4.12Livskraftssektionen17.00
9.12Äldrerådet10.00
9.12Kommunfullmäktige18.00
10.12Finska nämnden för fostran och utbildning
10.12Byggnads- och miljönämnden17.00
11.12Personalsektionen17.00
11.12Nämnden för lokaltjänster17.00
11.12Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
12.12Samhällstekniska nämnden17.00
12.12Bildnings- och fritidsnämnden17.00
16.12Kommunstyrelsen16.30
18.12Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30