Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Politiskt beslutsfattande / Sammanträdeskalender
kirkkonummi

Sammanträdeskalender

Ändringar i sammanträdesdagarna är möjliga

2024

Maj
6.5Kommunstyrelsen16.30
8.5Handikapprådet12.00
8.5Livskraftssektionen17.00
8.5Revisionsnämnden17.30
13.5Kommunstyrelsen16.30
15.5Personalsektionen17.00
16.5Nämnden för lokaltjänster17.00
20.5Äldrerådet10.00
20.5Kommunstyrelsen16.30
21.5Byggnads- och miljönämnden17.00
22.5Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
22.5Samhällstekniska nämnden17.00
23.5Bildnings- och fritidsnämnden17.00
27.5Kommunfullmäktige18.00
28.5Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
28.5Ungdomsfullmäktige17.30
29.5Livskraftssektionen17.00
Juni
3.6Kommunstyrelsen16.30
6.6Nämnden för lokaltjänster17.00
7.6Centralvalnämnden18.00
10.6Kommunstyrelsen16.30
11.6Bildnings- och fritidsnämnden17.00
12.6Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
13.6Handikapprådet12.00
flyttas till den 18.613.6Samhällstekniska nämnden17.00
13.6Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
17.6Kommunfullmäktige18.00
18.6Byggnads- och miljönämnden17.00
19.6Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
24.6Kommunstyrelsen16.30
Augusti
12.8Kommunstyrelsen16.30
15.8Handikapprådet12.00
15.8Samhällstekniska nämnden17.00
19.8Äldrerådet10.00
19.8Kommunstyrelsen16.30
21.8Personalsektionen17.00
22.8Nämnden för lokaltjänster17.00
26.8Kommunstyrelsen16.30
27.8Byggnads- och miljönämnden17.00
28.8Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
29.8Samhällstekniska nämnden17.00
September
2.9Äldrerådet10.00
2.9Kommunfullmäktige18.00
4.9Livskraftssektionen17.00
9.9Kommunstyrelsen16.30
16.9Kommunstyrelsen16.30
19.9Handikapprådet12.00
24.9Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
24.9Byggnads- och miljönämnden17.00
25.9Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
25.9Personalsektionen17.00
25.9Nämnden för lokaltjänster17.00
25.9Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
26.9Samhällstekniska nämnden17.00
26.9Bildnings- och fritidsnämnden17.00
30.9Kommunstyrelsen16.30
Oktober
2.10Livskraftssektionen17.00
7.10Äldrerådet10.00
7.10Kommunfullmäktige18.00
14.10Kommunstyrelsen16.30
22.10Byggnads- och miljönämnden16.30
23.10Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten17.00
23.10Nämnden för lokaltjänster17.00
24.10Handikapprådet12.00
24.10Samhällstekniska nämnden17.00
28.10Kommunstyrelsen16.30
29.10Finska nämnden för fostran och utbildning17.00
30.10Personalsektionen17.00
30.10Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
31.10Bildnings- och fritidsnämnden17.00
November
4.11Äldrerådet10.00
4.11Kommunstyrelsen16.30
6.11Livskraftssektionen17.00
11.11Kommunfullmäktige18.00
14.11Nämnden för lokaltjänster17.00
19.11Byggnads- och miljönämnden17.00
20.11Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30
20.11Personalsektionen17.00
21.11Samhällstekniska nämnden17.00
25.11Kommunstyrelsen16.30
28.11Handikapprådet12.00
December
2.12Kommunstyrelsen16.30
4.12Livskraftssektionen17.00
9.12Äldrerådet10.00
9.12Kommunfullmäktige18.00
10.12Finska nämnden för fostran och utbildning
10.12Byggnads- och miljönämnden17.00
11.12Personalsektionen17.00
11.12Nämnden för lokaltjänster17.00
11.12Svenska nämnden för fostran och utbildning17.00
12.12Samhällstekniska nämnden17.00
12.12Bildnings- och fritidsnämnden17.00
16.12Kommunstyrelsen16.30
18.12Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten16.30