Välj en sida
Framsidan / Arbete och företagande / Sysselsättningstjänster / Kommunens sysselsättningstjänster
kirkkonummi

Kommunens sysselsättningstjänster

Kyrkslätts kommuns tjänster för arbetssökande riktar sig till långtidsarbetslösa. Om du nyligen blivit arbetslös, se anvisningarna här.

Bekanta dig med kommunens tjänster och kriterierna för dem innan du tar kontakt med kommunens sysselsättningskoordinator.

__________________________________________________________________________________

Lönesubventionering och arbetsprövning

Hos kommunen kan du med lönesubventionering sysselsättas till ett 8 månader långt tidsbestämt arbetsförhållande.

Kommunen kan eventuellt hjälpa dig att få jobb om du

  • varit arbetslös i 12 månaders tid och
  • du har AN-byråns stöd till lönesubventionering för minst 8 månader

För att reda ut din möjlighet till kommunens lönesubventionerade arbete, ta kontakt med AN-byrån och ta reda på sin rätt till lönesubvention. AN-byrån granskar att villkoren uppfylls, och du kan också begära ett lönesubventionskort som bekräftar lönesubventionsrätten.

Ytterligare information om lönesubventionerat arbete på AN-tjänsternas sida.

Arbetsprövning är avsett för arbetssökande som saknar yrkesutbildning, byter bransch eller yrke, överväger företagande eller som varit länge borta från arbetslivet och planerar att återvända. Med hjälp av arbetsprövning kan man utreda alternativa yrkesval eller karriärer eller möjligheter att återvända till arbetsmarknaden. Arbetsprövotiden är kort, i allmänhet en ungefär 1–3 månader lång möjlighet att bekanta sig med ett yrke eller en arbetsmiljö. Innan arbetsprövningen kan börja, ska du ingå ett skriftligt avtal med AN-byrån och arbetsprövningsanordnaren.

Läs mera om arbetsprövning på AN-tjänsternas sidor.

Lönesubvention och arbetsprövning är tjänster som avtalas med AN-byrån. Via denna länk kommer du till AN-tjänsternas webbtjänst Egna sidor, via vilken du kan lämna en elektronisk begäran att ta kontakt till din egen AN-expert och fråga om din rätt till tjänsterna i fråga.

__________________________________________________________________________________

Läroavtal

Läroavtalsutbildningen är avsedd för alla unga och vuxna som avslutat grundskolan och som fyllt 15 år. Det finns ingen övre åldersgräns. I läroavtalsutbildningen kan man avlägga en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen, specialyrkesman eller en del av en viss examen. Om du är intresserad av en läroavtalsutbildning i ett företag, kontakta först läroinrättningarna. Beakta att man ska avtala om läroavtalsutbildningen innan man ansöker till studierna.

Det är också möjligt att avlägga studier som läroavtal inom en kommunal enhet. Avtalet om läroavtalet ingås med läroinrättningen och för processen kan möjligtvis också sökas AN-byråns lönesubvention.

Här är några läroinrättningar i Kyrkslätt med omnejd. Ytterligare information på deras webbsidor:

Fråga mera information om din möjlighet till läroavtal hos din egen läroinrättning.

Du kan läsa mer på AN-tjänsternas sidor.

__________________________________________________________________________________

Reglerinsstöd for sysselsättning

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd sänker företagarnas och samfundens rekryteringströskel och förbättrar därmed sysselsättningsmöjligheterna. Stödet är avsett för sysselsättning av Kyrkslättsbor som varit utan arbete en lång tid. Det sysselsättande företagets eller den sysselsättande sammanslutningens hem- eller verksamhetsort kan vara i Kyrkslätt eller någon annanstans i Finland.

Om din situation har varit långvarig (minst 12 mån. arbetslöshet) kan instansen som anställer dig vara berättigad till kommunens regleringsstöd. Stödet är högst 650 €/mån och det kan beviljas för 6–12 månader.

Ytterligare information:  https://kyrkslatt.fi/kyrkslatts-kommuns-regleringsstod-for-sysselsattning-till-foretag-och-samfund/

__________________________________________________________________________________

Har du redan tagit reda på din möjlighet och vill höra mera?

Om du uppfyller kriterierna för någon av de ovan nämnda tjänsterna, kan du skicka informationen om lönesubventioneringsmöjligheten och ditt CV till kommunens sysselsättningskoordinator och be om tilläggsinformation om kommunens nuvarande arbetsmöjligheter. Kontaktuppgifterna finns i övre kanten av denna sida.

Organiseringsansvaret för offentlig arbetskraftsservice övergår från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna 1.1.2025. Mer information om här:

Bekanta dig med kommunens tjänster och kriterierna för dem innan du tar kontakt med kommunens sysselsättningskoordinator:

Broschyr om hur du får arbete här

Kyrkslätts kommun, livskraftsenheten
sysselsättningskoordinator
Catharina Sunnari
tyollisyys(a)kyrkslatt.fi