Välj en sida
kirkkonummi

Klimatmål

Kyrkslätt siktar på att bli kolneutralt

Kyrkslätt anslöt sig genom kommunfullmäktiges beslut 13.11.2017 till nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU). Genom att ansluta sig till nätverket HINKU förbinder sig kommunen att senast år 2030 minska växthusgasutsläppen med 80 procent jämfört med nivån år 2007.

HINKU-styrgruppen, som består av representanter för de olika sektorerna i kommunen, planerar klimatåtgärder och följer upp hur klimatmålen uppnås och hur åtgärderna verkställs.

Kyrkslätt har signerat det europeiska klimatavtalet

Kyrkslätts kommun anslöt sig till Europeiska kommissionens borgmästaravtal för klimat och energi (Covenant of Mayors for Climate and Energy) år 2018. De kommuner och städer som anslutit sig till avtalet förbinder sig till att göra upp och införa en åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP). Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände SECAP-åtgärdsplanen i början av år 2021.

I SECAP definieras konkreta åtgärder för att stävja klimatförändringen, vilka främjas genom samarbete inom hela kommunorganisationen. Åtgärdsplanen stöder kommunens HINKU-klimatarbete och målet att minska utsläppen med 80 procent.  Dessutom står det i SECAP de åtgärder som siktar på att främja anpassning till klimatförändringens konsekvenser.

Kyrkslätt har förbundit sig till energibesparingar genom energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn

I Kyrkslätt strävar man efter att effektivera energianvändningen och minska energiförbrukningen på de fastigheter som ägs av kommunen och inom övrig verksamhet. För att främja dessa mål har Kyrkslätt förbundit sig till den nya perioden 2017–2025 för det riksomfattande energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn.

I enlighet med energieffektivitetsavtalet strävar kommunen efter energibesparingar på 7,5 procent senast år 2025. Att effektivera energianvändningen och att minska förbrukningen är också betydande åtgärder för att minska växthusgasutsläppen i Kyrkslätt och därmed för att bromsa klimatförändringen.

Kyrkslätt verkar enligt principerna för hållbar utveckling

Kyrkslätt har bekräftat att det förbinder sig till Hinku-målet genom samhällsförbindelsen för hållbar utveckling Sitoumus2050, som upprätthålls av kommittén för hållbar utveckling i Finland. Målet med samhällsförbindelsen är ett välmående och globalt ansvarsfullt Finland som fungerar inom gränserna för naturens bärkraft.