Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Information om Kyrkslätt / Info om kommunen / Rättvis handel kommun
kirkkonummi

Rättvis handel kommun

Kyrkslätt är en kommun för Rättvis handel. Kommundirektör Tarmo Aarnio undertecknade ett avtal med föreningen för Rättvis handel den 16 augusti 2013 i kommunhuset. De andra undertecknarna var verksamhetsledaren för föreningen för Rättvis handel Janne Sivonen och ordförande Minna Hakapää och Emmi Wehka-aho från Kyrkslätts stödgrupp för Rättvis handel. Kyrkslätt blev den åttonde kommunen för Rättvis handel i Finland.

Kyrkslätt tog samtidigt ett betydande steg mot etiska val i offentlig upphandling. Kommunen har förbundit sig till att använda rättvist producerat kaffe och te på sina tillställningar och ordna program i kommunen under veckan för Rättvis handel. Föregångare i samarbetet är Kyrkslätts kyrkliga samfällighet och ett antal företagare och föreningar från Kyrkslätt.

Kyrkslätt förklarade sig som en kommun för Rättvis handel på Kyrkslättsdagarna lördagen den 24 augusti 2013. Vid evenemanget delades ut diplom till företag och sammanslutningar som medverkar i projektet.

Vad är en kommun för Rättvis handel?

Rättvis handel eftersträvar att minska fattigdomen med hjälp av handel. Verksamheten i organisationen för rättvis handel är i stor utsträckning internationellt utbredd; rättvisemärkta produkter odlas i 75 länder och säljs i över 140 länder. Det finns redan över 2000 rättvis handel-städer i världen.

Tyngdpunktsområden för verksamheten är bl.a.

  • att främja av klimat- och miljövänliga produktionssätt
  • att förhindra utnyttjande av barnarbetskraft
  • att stärka jordbruksproducenternas utkomst

Organisationen för rättvis handel utbildar jordbrukare och arbetstagare, ökar konsumenternas medvetenhet för att öka ansvarsfulla val, påverkar för s.k. rättvisare handelsbruk och regler och upprätthåller kriterierna som gäller produktion och handel och som förutsätter hållbara verksamhetssätt av dem som är med i Rättvis handel. Rättvisemärkta produkter som kaffe, te och bananer växer inte i Finland, så det finns ingen konkurrens med inhemska varor.

I Finland deltar 16 städer eller kommuner i verksamheten. Som en av dessa kommuner främjar Kyrkslätt med sin verksamhet lokalt etisk konsumtion, hållbar utveckling och rättvis handel. Städerna och kommunerna kan ansluta sig till verksamheten, och om de uppfyller kriterierna (länken finns bara på finska) kan de ansöka om titeln alltid för två år i taget.

Stödgruppen

De kommuner som är med i verksamheten tillsätter en stödgrupp som är en öppen grupp för alla intresserade. Stödgruppen sammanträder några gånger om året för att framföra idéer om och planera hur verksamheten med Rättvis handel och tyngdpunktsområdena för verksamheten kan lyftas fram med olika kommunikativa metoder och genom att producera evenemang som passar ihop med temat. Medlemmarna i stödgruppen består av tjänsteinnehavare från olika sektorer inom kommunen, församlingar, föreningar, företag och läroanstalter – alla är välkomna!

Ytterligare information reilu@kirkkonummi.fi

Aktörer från Kyrkslätt som deltar i verksamheten

Café Messi, Kirkkotori 1, 02400 Kyrkslätt

Food & Co. Ervastiina, Ervastintie 2, 02400 Kyrkslätt (på finska)

Mummola Kahvila, Vanhatie 26, 02880 Veikkola (på finska)

Kyrkslätts kommun

Kyrkslätts svenska församling

K-Kaupat, Kesko (på finska)

Antell (på finska)

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (på finska)

(Filerna och artiklarna nedan finns bara på finska)

Ytterligare information

reilu@kirkkonummi.fi

Ordförande för stödgrupp
Ronja Karkinen
ronja.karkinen(a)gmail.com
p. 050 517 3214