Välj en sida
kirkkonummi

Masaby – Sundsberg – Sarvvik

Östra Kyrkslätt erbjuder rikligt med olika boendemöjligheter. Bostadsområdena invid goda trafikförbindelser möjliggör en smidig vardag; tack vare HRT:s förbindelser och tågbanan kan man också jobba längre bort. Områdena erbjuder många rekreationsmöjligheter på grön-, park- och näridrottsområdena.

Inom de närmaste åren byggs det ett tätare bostadsområde i närheten av Masaby station, och Masalanportti erbjuder verksamhetsutrymmen för företag. Området Sundsberg-Sarvvik utvecklas under de närmaste åren i riktning mot Esbo och havet.