Välj en sida
kirkkonummi

Sundsvägen

Tillträdessyn av gatuområde i Masaby

Tid: tisdagen 23.4.2024 kl 14.00

Plats: Sundsvägen 8 (Sundsvägens kurva), Masaby

Enligt 95 § markanvändnings- och bygglagen kan kommunen ta ett gatuområde i detaljplanen i sin besittning när inlösningsförfarande som gäller marken har anhängiggjorts. Kommunen har ansökt om inlösningsförrättning som har anhängiggjorts den 15 mars 2024 med förrättningsnummer 2024-732546. Gatuområdet kan tas i besittning.

Gatuområdet som tas i besittning omfattar en del av Sundsvägen. Vid synen mätas gatuområden som ska tas i besittning samt dokumenteras konstruktioner och växtlighet som ingår i gatuområdet.

Kartor

Sundsvägens gatuområde

Ytterligare information:
tonttipalvelut@kirkkonummi.fi