Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Förvaltning / Ledningsgrupp
kirkkonummi

Ledningsgrupp

Kyrkslätts kommuns ledningsgrupp representerar sakkunnigt ledarskap som stöd för de förtroendevalda beslutsfattarna. Uppgiften och målet är kommunens och dess invånares välfärd.

Ledningsgruppen

  • verkar som kommundirektörens stöd i det strategiska och operativa ledandet och utvecklingsarbetet
  • ökar ledningsgruppens medlemmars kännedom om förändringar i kommunens verksamhetsmiljö
  • förbättrar informationsgången mellan ledningsgruppens medlemmar och deras sektorer och förenhetligar de centrala principerna som iakttas i kommunens förvaltning

Virpi Sailas,
kommundirektör
040 528 9558

Anna-Kaisa Kauppinen,
direktör för samhälltekniska väsendet
050 414 0754

Eeva-Kaisa Ikonen,
bildningsdirektör
040 528 4959

Jaana Suihkonen,
förvaltningsdirektör
040 702 0138

Esa Lindell,
ekonomidirektör
050 413 7461

Teija Parkkonen,
tf. personaldirektör
040 126 9513