Välj en sida
Framsidan / Arbete och företagande / Sysselsättningstjänster / LUVN:s stödtjänster för sysselsättning
kirkkonummi

LUVN:s stödtjänster för sysselsättning

Social- och hälsovårdstjänsternas stöd för sysselsättning

Fr.o.m. år 2023 hör social- och hälsovårdstjänsterna i Kyrkslätt till Västra Nylands välfärdsområde, LUVN. LUVN erbjuder individuellt stöd och gruppstöd för personer som har svårt att sysselsätta sig t.ex. på grund av lång arbetslöshet, försämrad arbetsförmåga eller avbrutna studier.

Västra Nylands välfärdsområdes sysselsättningsfrämjande tjänster hjälper den arbetslösa att kartlägga situationen samt erbjuder handledning, arbetsverkstadsverksamhet med mera:

Sysselsättningsfrämjande socialhandledning

Sysselsättningsfrämjande socialhandledning är en tjänst avsedd för personer i arbetsför ålder, där du och en arbetstagare tillsammans utreder hindren för sysselsättning på ett heltäckande sätt och letar tillsammans med dig efter sätt att undanröja dem. Socialhandledning genomförs i samband med aktiveringsplanen samt inom arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, den sociala rehabiliteringen och TYP.

Sektorsövergripande samservice som främjar arbetskraft (TYP)

Syftet med TYP är att bygga och genomföra sådana servicehelheter efter vilka klienten kan börja arbeta på den öppna arbetsmarknaden eller inleda en yrkesutbildning.

Hälsoundersökning för arbetslösa

I den avgiftsfria hälsoundersökningen ingår bedömning av och stöd för din hälsa och ditt välbefinnande. Under kontrollen kartläggs också din arbets- och funktionsförmåga och utreds om du kan ha nytta av till exempel rehabilitering.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är avsedd för arbetslösa som har nytta av funktionell rehabilitering. Målet är att upprätthålla arbetsförmågan och minimera eller avlägsna hinder för sysselsättning. Tjänsten baseras i princip på en aktiveringsplan som utarbetas av experter inom sysselsättningshantering och socialvård tillsammans med dig.

Social rehabilitering

Syftet för den sociala rehabiliteringen är att stärka din sociala funktionsförmåga och främja din delaktighet. Den sociala rehabiliteringen ger dig stöd för att stärka dina sociala färdigheter och hjälper dig att bygga upp en fungerande vardag.

Alla Västra Nylands välfärdsområdes sysselsättningsfrämjande tjänster finns här.