Välj en sida
kirkkonummi

Ibruktagande av portfolion

 1. Du får ett tillståndsformulär för Peda.net av daghemmet. Bekanta dig med formuläret, fyll i det och returnera det till daghemmets personal.
 2. Daghemspersonalen skapar en egen portfoliosida för ditt barn på gruppens slutna Peda.net-webbsida. Portfolioarbetet kan inledas. 
 3. Registrera dig avgiftsfritt på adressen www.peda.net för att få egna användarkoder till Peda.net.
 4. När du har ett eget användarnamn och du har fått ”gruppkod” från daghemmet kan du gå in på ditt barns daghemsgrupps sida på Peda.net.
 5. Om koden är rätt flyttas du om en stund till ditt barns grupps sidor. Denna sida sparas automatiskt i ditt användarnamns ”Egna länkar” som du hittar i arbetsutrymmet och i snabbvalsmenyn – i fortsättningen kommer du lätt till gruppens sida genom att trycka på ikonen. Ditt barns portfoliosida blir synligt på gruppens sidor först efter att daghemspersonalen har lagt till dig som portfolioansvarig. 

Fyll i Peda.net-tillståndsformuläret och returnera det till daghemmet

På tillståndsformuläret meddelar du om bilder och videor på ditt barn eller arbeten som barnet producerat får sparas

 • i barnets egen portfolio (t.ex. foton och videor från daghemmets utfärder, av barnets lekar och annan aktivitet i daghemmets vardag som barnet väljer)
 • i ett annat barns portfolio (t.ex. foton av barnens gemensamma lekar eller andra gemensamma aktiviteter)
 • på gruppens Peda.net sidor (får barnet synas i bilder och videor som sparas på gruppens gemensamma sidor som är begränsade till barnens vårdnadshavare)

Om du svarar nej på tillståndsformulärets frågor skapas ingen digital portfolio för ditt barn i tjänsten Peda.net. 

Registrera dig för att få Peda.net-användarkoder

Du kan registrera ett avgiftsfritt personligt Peda.net-användarkonto på adressen www.peda.net. Det enda du behöver för att registrera dig är en egen fungerande e-postadress. Be vid behov daghemmets personal om hjälp med att skapa ett användarkonto.

Anvisningar (på finska)

Med hjälp av användarkoderna:

 • får vårdnadshavare tillgång till den avgiftsfria tjänsten OmaTila. Läs mer om OmaTila på webbplatsen Peda.net.
 • kan vårdnadshavare få användarrättigheter till barnets daghemsgrupps slutna Peda.net-sidor.
 • kan vårdnadshavaren läggas till som portfolioansvarig för barnets personliga portfolio
 • kan vårdnadshavaren överföra hela barnets portfolio till sitt eget OmaTila-konto efter att barnet slutar i småbarnspedagogiken.

Bekanta dig med Peda.net-tjänstens användartillstånd för under 13-åringar.

Bekanta dig med Peda.net-tjänstens datasäkerhet och integritet.

Var god och ta följande i beaktande när du registrerar dig:

 • du kan registrera användarkontot antingen i ditt eget eller barnets namn (OmaTila-tjänsten har ingen åldersgräns)
 • om du har mer är ett barn i daghemsålder rekommenderar vi att du registrerar användarkontot i ditt eget namn; då kommer du åt alla dina barns portfoliosidor med samma koder
 • om du inte kan identifieras genom ditt användarnamn eller namnuppgifterna som du angett i Peda.net, kom ihåg att meddela daghemspersonalen om detta.

Med gruppkoden och dina användarkoder får du användarrätt till daghemsgruppens sidor

När du har användarnamn i Peda.net och du har fått ”gruppkoden” av daghemmet gör du på följande sätt:

 1. Logga in i Peda.net med ditt eget användarnamn
 2. Öppna snabbvalsmenyn genom att trycka på pilen som finns uppe till höger bredvid din profilbild.
 3. Skriv gruppkoden i fältet ”Anslut dig med gruppkod” och tryck på ”Anslut” 
 4. Om koden är rätt flyttas du om en stund till ditt barns grupps sidor. Denna sida sparas automatiskt i ditt användarnamns ”Egna länkar” som du hittar i arbetsutrymmet och i snabbvalsmenyn – i fortsättningen kommer du lätt till gruppens sida genom att trycka på ikonen.

När du har anslutit dig till gruppens sida ser daghemspersonalen ditt användarnamn och kan lägga till dig som portfolioansvarig för ditt barns portfoliosida. Om du inte kan identifieras genom ditt användarnamn eller namnuppgifterna som du angett i Peda.net, kom ihåg att nämna detta för daghemspersonalen.