Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Byggnadstillsyn / Ansökan om bygglov / Rivningslov
kirkkonummi

Rivningslov

Rivningstillstånd förutsätts för rivning av en byggnad eller en del av den. Rivningsarbetet får inte påbörjas förrän tillståndet har beviljats och det har vunnit laga kraft.

Tillstånd gällande byggande söks elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi dygnet runt. Utredning om rivningsavfall görs också via Lupapiste.

Framskridande av behandlingen av ärendet:

  • Situationsplan
  • Foton på byggnaden som ska rivas
  • Eventuell fullmakt eller befullmäktigande via Lupapiste.fi

Tillstånd behövs inte om ett gällande bygglov, en gatuplan enligt markanvändnings- och bygglagen eller en godkänd vägplan enligt lagen om allmänna vägar förutsätter att byggnaden rivs.