Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Hommas daghem
kirkkonummi

Hommas daghem

Hommas daghem finns i Masaby och erbjuder svenskspråkig småbarnspedagogisk verksamhet. Vår förskolenhet finns vid Bobäcks skola. 

På Hommas daghem vill vi erbjuda barnen en trygg, inspirerande och lekfull miljö att växa och utvecklas i. Vi i personalen vill ge varje enskilt barn en god vård, en trygg famn och en bra dag med meningsskapande verksamhet. När vi planerar och genomför vår verksamhet tar vi hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå. Vi utgår i vår planering från barnens egna tankar, intressen och behov. På Hommas daghem arbetar vi projekt- och temainriktat.

Vi i personalen vill att Hommas daghem ska vara en positiv och trygg plats dit såväl barn som vuxna gärna kommer varje morgon. I samarbete med föräldrarna arbetar vi för barnets bästa. Vi anser att en bra fostringsgemenskap skall bygga på lyssnande, ömsesidig respekt, dialog och förtroende.

Vår verksamhet

I vår verksamhet utgår vi från Planen för småbarnspedagogik i Kyrkslätt kommun. Vi vill väcka barnets nyfikenhet och lust av att lära sig och ge barnen möjligheter att uppleva glädjen i att lyckas. Ett av våra viktigaste mål är att stärka barnets självkänsla samt de sociala och emotionella färdigheterna.

Hommas daghems och förskolas gemensamma värderingar är:

  • Att ge barnen en trygg uppväxtmiljö
  • Att visa respekt för barnet och dess familj
  • Att se och höra varje barn alla dagar
  • Att stöda barnets växande och lärande
  • Att bygga upp en bra fostringsgemenskap

På Hommas daghem och förskola har vi en aktiv föräldraförening som är en länk mellan daghemmet, förskolan och vårdnadshavarna. De jobbar för att skapa samhörighet mellan familjerna.  

Vi är också ett partnerdaghem med Helsingfors Universitet och Åbo Akademi, fakulteten för lärare inom småbarnspedagogik. Detta innebär att vi har studerande som gör sin praktik hos oss. Studerande får praktisk övning på daghemmet och tillämpar den teori de lärt sig under sina studier.

Daghemmet har fem barngrupper indelat enligt barnens ålder och en förskolegrupp.

Gruppernas kontaktuppgifter

Homsar050 327 3526
Hultar050 327 2793 
Bjönsar040 576 0120 
Ljussar0400 275 458 
Jofsar040 567 9243 
Förskolan040 567 7067

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Ljusdalavägen 5
02430 Masaby

Daghemsföreståndare:
Tina Stjernberg
040 839 0472

Vice föreståndare:
Hanna Lindberg
040 754 6724

Specialläraren inom småbarnspedagogik:
Sara Hannelius
040 527 0134