Välj en sida
kirkkonummi

Bobäcks skolas egna sidor

Aktuellt läsåret 2024-2025

Läsåret 2024-2025 inleds torsdagen 8.8.2024 kl. 8.55 för alla klasser i skolan, klasslärarna tar emot eleverna på gården. Den första skoldagen avslutas kl. 12.55 för åk 1-2, kl. 13.55 för åk 4 och kl. 14.45 för åk 3 & 5-6. Barnen som börjar Eftis går direkt till Eftis efter skoldagen, samling på bänken under regntaket. Även Mornis ordnas under den första skoldagen.

Skolans schema publiceras på Wilma 1.8.2024. Observera att timplaceringen är riktgivande, klassläraren har möljighet att justera timmarnas placering efter planerat program. Skoldagens längd är däremot korrekt.

Aktuella datum för föräldrar hösten 2024:

 • 7.8.2024 kl. 17:30 Hem och Skola föreningen ordnar Back to School -> Kom med och träffa skolkamrater, föräldrar och personal
 • 8.8.2024 Första skoldagen med klasslärare (åk 1-2 kl. 12.55, åk 4 kl. 13.55, åk 3 &5-6 kl. 14.45)
 • 21.8.2024 kl.18 Föräldramöte & HoS Årsmöte
 • 28.8.2024 Skolfreden utlyses
 • 19.9.2024 Hobbyhjältarna besöker skolan
 • 23.9.2024 Skolfotografering
 • 23-27.9.2024 Besök av polska lärare
 • 27.9.2024 Hem och Skola dagen, UNICEF-rundan
 • 1.10.2024 Reflexdagen
 • v.41: Fenomenbaserad tema vecka om gemenskap
 • 25.10.2024 Halloweenmaskerad
 • 29.11.2024 Adventssamling, tomteluva & -gröt
 • 5.12.2024 Gammaldags skoldag
 • 13.12.2024 kl. 8-8.55 Luciauppträdande för hemmen, HoS-morgonkaffe
 • 18.12.2024 kl. 9-11 Julfest
 • 20.12.2024 kl. 8.55-12.55 Sista skoldagen för höstterminen, betygsutdelning åk 5-6

Läs- och lovtider läsåret 2024–2025

Hösterminen to 8.8.2024 – fre 20.12.2024

Höstlov må 14.10.2024 – fre 18.10.2024 (vecka 42)
Jullov lö 21.12.2024 – må 06.01.2025

Vårterminen ti 07.01.2025 – lö 31.06.2025

Sportlov må 17.2.2025 – fre 21.2.2025 (vecka 8)

Personal läsåret 2024-2025

Lärare:

 • årskurs 1A Fanny Norrbäck
 • årskurs 1-2B Catarina Keil
 • årskurs 2A Nina Koskelo
 • årskurs 3A Anna Karell
 • årskurs 3B Victoria Lindroos-Röj
 • årskurs 4 Joakim Georgs
 • årskurs 5A Sami Karlsson
 • årskurs 5B Misa Pihlaniemi
 • årskurs 6 Marica Hedman
 • rektor & timlärare Teresia Kajanti: 040-1269303
 • speciallärare Fredrika Törnroos: 040-1269363
 • speciallärare Maria Dannbäck (måndagar)

Skolgångshandledare & Eftisledare:

 • Theresia Ledochowski
 • Katarina Vaskelainen
 • Annette Taipalus
 • Maria Andersén
 • Anne Loimijoki

Elevvårdspersonal:

 • skolkurator Clary Corander: 050-4140735, clary.corander@luvn.fi
 • skolhälsovårdare Nina Lundmark: 040-6394242, nina.lundmark@luvn.fi
 • skolpsykolog Catharina Nordberg: 040-1320478, catharina.nordberg@luvn.fi

Övrig personal:

 • skolsekreterare, skolvärd Pamela Laakso: 040-1269868

Hela personalen är nåbar via Wilma, skolans personal även via e-post (fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi), elevvårdspersonal enligt givna adresser ovan.

Klubbverksamhet 2024-2025

För det här läsåret erbjuds tillsvidare följande klubbverksamhet i vår egen skola. Klubbverksamheten är gratis för våra skolbarn. 

(dag öppen)- FANNYS DIGIKLUBB

 • Kl. 15-15.45 åk 4-6

Deltagarantal: max. 20
Lärare: Fanny Norrbäck
När:
öppet
Anmälan: länk kommer snart

Vårterminen 2025: Onsdagar- JANNIKES KÖRKLUBB

 • Kl. 13-13.45 åk 4-6

Deltagare: max 20/grupp
Lärare: Musikpedagog & Musiker Jannike Sandström
När: start onsdagen 15.1.2025
Anmälan: länk kommer snart 

Planer:

Elevvårdsplan 2023-2024

Skolans ordningsregler

Botten för klassernas välfärdsplaner

Skolans kommunikationsplan

IKT åtgärdsplan, Kyrkslätt kommun 2023->

Förebyggande av och ingripande vid frånvaro

Plan för jämställdhet och likabehandling

Läroplan och timfördelning i Kyrkslätt


Att börja skolan

Skolstarten är ett spännande tillfälle för hela familjen. Varje vår ordnas ett föräldramöte för de familjer vars barn inleder sin skolgång. Det här läsåret ordnas mötet tisdagen 27.5.2025 kl. 18-19.30 i rum 138. Nedan presentation från föregående tillfälle:

Länk till presentation från föräldramötet för kommande års ettor våren 2024

Bedömning

Under de senaste åren har vi i Kyrkslätt jobbat mycket kring bedömning. Nu kan du som vårdnadshavare läsa mer om bedömning och bedömningsprinciper i vårdnadshavarens handbok för bedömning. Du hittar vår lokala läroplan via sidan https://www.kyrkslatt.fi/laroplan-och-timfordelning 

Konditionsgranskning av fastigheten

Under vintern 2020-2021 har skolfastigheten Bobäcks skola genomgått en omfattande konditionsgranskning. Rapporten från konditionsgranskningen hittar du här (på finska) i sin helhet. 

Kontaktuppgifter:

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Elevvårdspersonal: fornamn.efternamn@luvn.fi

Rektor:  040-1269303

Eftis: 040-1269304

Lärarrummet: 040-1269305

Skolsekreterare, skolvärd:  040-1269868

Länk till sidor för den lokala läroplanen

Läsåret inleds 8.8.2024 kl.8.55

Lektionstider 2024-2025:

Åk 1A&B, Åk 2A&B    
8.55-12.55 må-fre
ÅK 3A&B
8.55-14.45 må
8.55-13.55 ti
8.55-12.55 ons
8.55-13.55 to
8.55-12.55 fre
Åk 4      
8.55-13.55 må
8.55-14.45 ti
8.55-12.55 ons
8.55-14.45 to
8.55-12.55 fre
Åk 5A&B    
8.55-14.45 må-ti
8.55-12.55 ons
8.55-14.45 to-fre
Åk 6      
8.55-14.45 må-ti
8.55-12.55 ons
8.55-14.45 to-fre