Välj en sida
kirkkonummi

Bobäcks skolas egna sidor

Aktuellt läsåret 2023-2024

Läsåret 2023-2024 inleds torsdagen 10.8.2023 kl. 8.55 för alla klasser i skolan, klasslärarna tar emot eleverna på gården. Den första skoldagen avslutas kl. 12.55 för alla klasser. Barnen som börjar Eftis går direkt till Eftis efter skoldagen, samling på bänken under regntaket. Även Mornis ordnas under den första skoldagen.

Aktuella datum för föräldrar vinter 2023-2024:

 • 9.8.2023 kl. 17 Hem och Skola föreningen ordnar Back to School -> Kom med och träffa skolkamrater, föräldrar och personal
 • 30.8.2023 kl.18 Föräldramöte
 • 25.9.2023 Skolfotografering
 • 29.9.2023 kl. 8.30-10.30 Hem och Skola dagen, program för hemmen
 • 13.12 kl. 8-8.55 Luciauppträdande för hemmen, HoS-morgonkaffe
 • 20.12.2023 kl. 9-11 Julfest
 • 22.12.2023 kl. 8.55-12.55 Sista skoldagen för höstterminen, betygsutdelning åk 5-6

Läs- och lovtider läsåret 2023–2024

Hösterminen ons 10.8.2023 – fre 22.12.2023

Höstlov må 16.10.2023 – fre 20.10.2023 (vecka 42)
Jullov lö 23.12.2023 – sö 07.01.2024

Vårterminen må 08.01.2024 – lö 01.06.2024

Sportlov må 19.2.2024 – fre 23.2.2024 (vecka 8)

Personal läsåret 2023-2024

Lärare:

 • årskurs 1A Nina Koskelo
 • årskurs 1-2B Catarina Keil
 • årskurs 2A Fanny Norrbäck
 • årskurs 3 Matilda Luuppala
 • årskurs 4A Anna Karell
 • årskurs 4B Victoria Lindroos-Röj
 • årskurs 5 Marica Hedman
 • årskurs 6 Joakim Georgs
 • rektor & timlärare Teresia Kajanti: 040-1269303
 • speciallärare Fredrika Törnroos: 040-1269363
 • speciallärare Maria Dannbäck (måndagar)

Skolgångshandledare & Eftisledare:

 • Theresia Ledochowski
 • Katarina Vaskelainen
 • Annette Taipalus
 • Kati Donner
 • Anne Loimijoki

Elevvårdspersonal:

 • skolkurator Clary Corander: 050-4140735, clary.corander@luvn.fi
 • skolhälsovårdare Pia-Maria Häyhä 050-3272739, pia-maria.hayha@luvn.fi
 • skolpsykolog öppet tillsvidare

Övrig personal:

 • skolsekreterare, skolvärd Pamela Laakso: 040-1269868

Klubbverksamhet 2023-2024

Det här året har vi glädjen att bjuda på följande klubbverksamhet i vår egen skola. Klubbverksamheten är gratis för våra skolbarn. 

Måndagar- FANNYS DIGIKLUBB

 • Kl. 15-15.45 åk 4-6

Deltagarantal: max. 20
Lärare: Fanny Norrbäck
När: start måndagen 4.9
Anmälan: https://forms.gle/D8ShpZFvABirL6uh8 

Torsdagar- CATAS ENGELSKAKLUBB

 • Kl. 14-14.45 åk 1-2

Deltagarantal: max. 16
Lärare: Cata Keil
När: start torsdagen 7.9
Anmälan: https://forms.gle/nCxCkVkTuRW7Zovz9 

Torsdagar- JANNIKES MUSIKKLUBB

 • Kl. 14-14.45 åk 3-4
 • Kl. 15-15.45 åk 5-6

Deltagare: max 20/grupp
Lärare: Musikpedagog & Musiker Jannike Sandström
När: start torsdagen 31.8
Anmälan: https://forms.gle/9ssErmUvJsSciSas5 

Onsdagar- ANNETTES SKRIVKLUBB

 • Kl. 13-14 åk 2-4 (fortsättningsgrupp åk 5)

Deltagare: max 20/grupp
Lärare: Annette Taipalus
Anmälan: https://forms.gle/Sjpa7RoEGJAxKQuw9 

Onsdagar- PETERS Backgammonklubb

kl. 13-14
Målgrupp: årskurs 3-6
Startdatum: 25.10.2023
Dragare: Peter Bäckgren
Anmälan: Krävs inte separat, närvaro vid första träff 25.10

Planer:

Elevvårdsplan 2023-2024

Skolans ordningsregler

Botten för klassernas välfärdsplaner

Skolans kommunikationsplan

IKT åtgärdsplan, Kyrkslätt kommun 2023->

Förebyggande av och ingripande vid frånvaro

Plan för jämställdhet och likabehandling

Läroplan och timfördelning i Kyrkslätt


Att börja skolan

Skolstarten är ett spännande tillfälle för hela familjen. Varje vår ordnas ett föräldramöte för de familjer vars barn inleder sin skolgång. Nedan ett presentation från föregående tillfälle:

Länk till presentation från föräldramötet för kommande års ettor 24.05.2022

Bedömning

Under de senaste åren har vi i Kyrkslätt jobbat mycket kring bedömning. Nu kan du som vårdnadshavare läsa mer om bedömning och bedömningsprinciper i vårdnadshavarens handbok för bedömning. Du hittar vår lokala läroplan via sidan https://www.kyrkslatt.fi/laroplan-och-timfordelning 

Konditionsgranskning av fastigheten

Under vintern 2020-2021 har skolfastigheten Bobäcks skola genomgått en omfattande konditionsgranskning. Rapporten från konditionsgranskningen hittar du här (på finska) i sin helhet. 

Kontaktuppgifter:

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Elevvårdspersonal: fornamn.efternamn@luvn.fi

Rektor:  040-1269303

Eftis: 040-1269304

Lärarrummet: 040-1269305

Skolsekreterare, skolvärd:  040-1269868