Välj en sida
kirkkonummi

Ragvalds, Drängstugan

Den gråa drängstugan bredvid Ragvalds huvudbyggnad är från början av 1900-talet. Byggnaden har byggts om till verksamhetslokal där man kan ordna verksamhet för små grupper.

Museiverkstäder

I drängstugan ordnas på beställning museiverkstäder för små grupper, t.ex. barngrupper från skolor och daghem. Teman för museiverkstäder är bl.a.  ”Växtvänner”, ”Hur man levde förr i världen” och ”Varifrån kläderna kommer”.

Trädgårdens Vänner

Drängstugan tjänar som bas för Trädgårdens Vänners verksamhet. Evenemang ordnas i samarbete med lokala föreningar och andra aktörer.
Ytterligare information om Trädgårdens Vänners verksamhet (Facebook).

Övrig verksamhet

Föreningar kan boka enskilda användningsturer för egna evenemang i Drängstugan under de tider museet inte har egen verksamhet där.

Ytterligare information om möjligheterna att använda Drängstugan fås på kulturkansliet, tfn  09-29671, kulttuuri@kirkkonummi.fi