Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslätts kommuns sommarjobbplatser 2024

I sommar får unga ett ypperligt tillfälle att titta in i arbetslivet! Ansökningstiden för sommarjobbsplatser i Kyrkslätts kommun är 1.2–19.2.2024 kl. 12:00. Högskolepraktikplatser kan sökas 1.2–1.3.2024. Dessutom erbjuder kommunen som bekant sommarjobbssedlar för unga som fyllt 15 år eller fyller 15 år senast när anställningen börjar. Sommarjobbsedel-sidan

Sommarjobbsplatser

Kyrkslätts kommun erbjuder sommararbetsplatser för unga som fyllt 15 år eller fyller 15 år senast när anställningen börjar och är under 18 år när anställningen upphör samt praktikplatser för unga som studerar vid universitet eller högskola.

I sommar erbjuds sommarjobb för unga på olika håll i kommunen bland annat på daghemmen, biblioteken, sommarklubbar och läger för barn och unga, inom städtjänsterna och på olika arbetsplatser inom underhållet.

Lönen för sommarjobbet är 855 euro per hel kalendermånad och varje sommarjobbsperiod är en (1) månad lång.

Ansökningstiden för sommarjobb har gått ut. Tack för ditt intresse.

Högskolepraktik

I år erbjuds sommarpraktikplatser inom kommunen för åtta ungdomar som studerar vid universitet eller högskola. Praktikperioden tar två månader och lönen för praktiken är 1 678,26 euro per hel kalendermånad. De mer detaljerade innehållen i sommarjobben för högskolepraktikanter preciseras i tjänsten kommunrekry.fi då ansökningstiden börjar.

Ansökningstiden för högskolepraktikplatser är 1.2–1.3.2024.

Ansök här om högskolepraktikplats

Ansökan om sommarjobbssedel

Sommarjobbssedlarna är avsedda för 15–17-åriga unga som bor i Kyrkslätt. Ansökningstiden för sommarsedlar är 19.2–19.3.2024.

Man kan ansöka om sommarjobbssedel på kommunens webbplats när man först har kommit överens med ett företag om en sommarjobbsplats. Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare. 

År 2024 delas ut 220 sommarjobbssedlar och de är värda 300 euro. Kriteriet för sommarjobbssedel är att den ungas anställningsförhållande ska pågå under perioden 1.6–15.8.2024 i minst två veckors tid (10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar). 

Mer detaljerad information om sommarjobbssedlarna och ansökningsförfarandet finns på Navigatorn Kyrkslätts webbplats.

Sommarjobbsedel-sidan