Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Vård hemma och stöd
kirkkonummi

Vård hemma och stöd

Vanligtvis vårdar den ena föräldern barnet hemma åtminstone under föräldraledigheten, det vill säga tills barnet är cirka 9 månader gammalt. Efter föräldraledigheten kan barnet börja i daghem eller i familjedagvård, eller någondera föräldern kan ta hand om barnet hemma och få hemvårdsstöd.

Man har rätt till hemvårdsstöd om ett barn under 3 år vårdas hemma.

Utbetalningen av förmånen upphör senast då familjens yngsta barn fyller 3 år.

Ytterligare information https://www.kela.fi/web/sv/stod-for-hemvard