Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Kyrkslätts Vatten / Kontaktuppgifter och respons
kirkkonummi

Kontaktuppgifter och respons

Arbetsbeställningar, beställningar av anslutningar samt utlåtande om anslutningspunkt endast med e-blanketter

Övriga kontakuppgifter

Ervastvägen 2 / PB 20, 02401 Kyrkslätt. Personliga besök endast enligt överenskommelse.

Felanmälningar 24/7 alltid per telefon 09 – 2967 2275, endast samtal

KUNDTJÄNST

Telefonservicetid  må–to  kl 9.00–11.00 och 12.00–14.00
tel. 09 2967 2179

– Vatten- och avloppsfakturering, anmälan om vattenmätarställningen – e-post vesimittari(at)kirkkonummi.fi
– Förfrågningar om anslutningsärenden och arbeten- e-post vesi(at)kirkkonummi.fi
– Anslutningspunkter, geodata – e-post vesi(at)kirkkonummi.fi
– Vattnets kvalitet

NÄTVERK OCH FELANMÄLNINGAR

Underhåll av nätverk, felanmälningar under tjänstetid
Nätverksmästare  tfn 040 741 7376
RING – skicka inte textmeddelanden eller foton

Nätverkschef  tfn 040 126 9847

Planerandet och byggandet av nätverket
Byggherrechef  tfn 040 126 9886


DRIFTER OCH VATTNETS KVALITET

Vattentag och vattnets kvalitet
Driftschef  tfn 040 126 9849
Driftsmästare  tfn 040 126 9848

FÖRVALTNING

Direktör för affärsverket Antti Levänen tfn 040 5048 457


Respons

Respons, utvecklingsideer och reklamationer
Avgörande av meningsskiljaktigheter


Faktureringsadresser

Kyrkslätts Vattens faktureringsadresser