Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Ansökan, avgifter och uppsägning / Avgifter / Fastställande av avgifter
kirkkonummi

Fastställande av avgifter

Avgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2024 (pdf)

Avgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.3.2023 (pdf)

Självriskandel för klienter med servicesedel fr.o.m. 1.8.2024 (pdf)

Självriskandel för klienter med servicesedel fr.o.m. 1.3.2023 (pdf)

In English:

Client fees for municipal early childhood education and care as of 1 August 2024 (pdf)

Client fees for municipal early childhood education and care as of 1 March 2023 (pdf)

Service voucher client’s copayment as of 1 August 2024 (pdf)

Service voucher client’s copayment as of 1 March 2023 (pdf)

Frequently asked questions about fees and invoices (pdf)

Avgiften fastställs enligt barnets vårdtid och familjens storlek och inkomster.

Familjens storlek beaktas utgående från personer med gemensamt hushåll som lever i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden och båda personernas minderåriga barn som bor i samma hushåll. Om familjen består av fler än sex personer, höjs inkomstgränsen som avgiften baserar sig på med 275 euro för varje följande minderårigt barn (personer under 18 år).

Inkomstgränser som beaktas då klientavgiften fastställs 1.8.2024

Familjens storlekBruttoinkomstgräns (€)AvgiftsprocentBruttoinkomstgräns för den högsta avgiften (€)
2406610,70 %6968
3524510,70 %8147
4595610,70 %8858
5666710,70 %9569
6737610,70 %10278

Så här kan du beräkna klientavgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet: dra av inkomstgränsen enligt familjens storlek från månadsinkomsterna och räkna en andel om 10,7 % av det resterande beloppet. Avgiften avrundas till närmaste eurobelopp. T.ex. en familj på fyra personer, månadsinkomster 6500euro: (6500- 5956) x 0,107 = 58 euro.

Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men barnet deltar i småbarnspedagogik endast i en kommun, bestäms avgiften på basis av den familjs inkomster hos vilken barnets bostadsort enligt befolkningsregistret är. Om barnet deltar i småbarnspedagogik i två kommuner, bestäms avgiften separat i båda kommunerna.

Om flera barn i familjen deltar i småbarnspedagogik

Om flera barn i familjen deltar i småbarnspedagogik grundar sig avgifterna för de äldre barnen på den beräknade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet så att man för det andra barnet betalar 40 procent av avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet och för övriga barn i familjen 20 procent.

Den lägsta barnspecifika månadsavgift som uppbärs är 30 euro.

Hur tiden inom småbarnspedagogiken påverkar avgiften

0-5-åringar%-andel av månadsavgiten för heltidsvårdeuro/mån
högst 20 timmar per vecka60 %187 €
21-34 timmar per vecka80 %249 €
minst 35 timmar per vecka100 %311 €

Avgiften för småbarnspedagogik för barn i förskoleåldern som deltar i avgiftsfri förskoleundervisning fastställs som månadsavgift för tiden 1.8.2024–30.5.2025. För sommartiden 31.5–31.7.2025 uppbärs dock avgift för småbarnspedagogik, som fastställs enligt klientavgiften för barn under förskoleåldern.

Småbarnspedagogik för barn födda 2018 och barn i förskoleåldern%-andel av månadsavgiften för heltidsvårdeuro/kk
avgiftsfri 20 timmar per vecka eller förskoleundervisning 4 timmar/dag0 €
avgiftsfri för 20 timmar och maximalt 20 timmar per vecka60 %187 €
avgiftsfri för 20 timmar och för över 20 timmar per vecka80 %249 €

Tilläggsinformation fås av
kundservicesekreterare: 

Susanna Whitaker
tfn. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
tfn. 040 1269 301

E-post:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi

 

Inkomstutredningsblanketten (pdf)

Elektronisk inkomstutredningsblankett (länk)