Välj en sida
kirkkonummi

Jorvastriangeln

Situation: Inledningsskede 13.5.2016

Förändringen gäller området mellan Västerleden (stamväg 51) och Gamla Kustvägen, som är en del av området anvisat för centrumfunktioner i delgeneralplanerna för Jorvas och Ingvalsby. På södra sidan av kustbanan planeras en betydande servicekoncentration, och på norra sidan anvisas förutom de åkerområden som hör till Gamla Kustvägens kulturlandskap också kompletterande bostadsbyggande. Jorvas tåghållplats, som ska förnyas, ligger i områdets omedelbara närhet.

Planläggningsprogram: Korg för planer som ska genömföras 2023-2024, projektkort


Inledningsskede:

Kungörelse 29.4.2016 – ändring och utvidgning av detaljplanen för Jorvastriangeln anhängig

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 18.2.2016 (§ 14)


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657