Välj en sida
kirkkonummi

Veikkolaporten

Situation: Beredningsskede (23.10.2014)

Området ligger norr om Veikkola tätort och omfattar Åboledens planskilda anslutning samt området norr om den. Man har planerat att ESA-banans (det planerade järnvägsprojektet mellan Esbo och Salo, även känd som Västerbanan och den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo) linje går norr om Veikkolaportens företagsområde, och de eventuella effekterna av genomförande av banan på markanvändning bör strävas efter att förutse i planeringen.


Godkännande av planen:


Förslagsskede:


Beredningsskede:

Framläggning av utkastet till detaljplan, samhällstekniska nämnden 23.10.2014 (§ 63)
Framlagda 17.11.-19.12.2014


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 19.9.2013 (§ 69)


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

förnamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

tfn 044 760 2282