Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Delta och påverka / Ge respons
kirkkonummi

Ge respons

Ge respons eller fråga om Kyrkslätts kommuns service.

Skriv inte känslig information, såsom information om hälsotillstånd, personbeteckningar, bankkontonummer eller motsvarande. Informationen förmedlas inte vidare, t.ex. till hälsocentralens tidsbokning eller socialarbetarna inom utkomststödet. Välj nedan serviceområdet som din respons gäller.

Social- och hälsovårdsväsendets och räddningsverkets tjänster har fr.o.m. 1.1.2023 övergått till Västra Nylands välfärdsområde. I fortsättningen kan du ge respons om dessa tjänster via Västra Nylands välfärdsområdes responstjänst här.

Du visste väl att du via Kanta.fi kan granska uppgifterna om din hälsa och begära förnyande av läkemedelsrecept vid hälsocentralen.