Välj en sida

Kyrkslätts kommun inledde i november i fjol ett försök med deltagande budgetering.  Inom den deltagande budgeteringen ville man ta med invånarna i planeringen och beslutsfattandet gällande användningen av gemensamma skattemedel. Den deltagande budgeteringen gav invånarna i Kyrkslätt möjlighet att få berätta hur kommuninvånarnas välmående kan utvecklas med ett anslag om 100 000 euro. Den deltagande budgeteringen har också varit en ypperlig möjlighet för kommunen att höra invånarnas önskemål om utveckling av välbefinnandet.

Kyrkslättsborna deltog aktivt, vilket man såg både under idésökningen och omröstningen. I idésökningen i november 2023 fick vi in sammanlagt 509 idéer. I omröstningen som ordnades i början av året 2024 röstade invånarna sammanlagt sju av 65 idéer till genomförande. Den första idén inom den deltagande budgeteringen som ser dagens ljus är ”Ett blommande Kyrkslätt” i början av juni!

""

Ett blommande Kyrkslätt

För idén Ett blommande Kyrkslätt har vi reserverat 10 000 euro och i budgeten ingår anskaffning, plantering och underhåll av växter. Idén ger sommarplanteringar på olika håll i Kyrkslätt. Blomplanteringarna förs ut till centrum, Masaby och Veikkola för sommaren. Planteringarna görs i krukor som placeras på marken och de blir färdiga vecka 23.

Uppdatering av skateparken i Veikkola

För renoveringen av skateparken i idrottsparken i Veikkola har vi reserverat 30 000 euro. I planeringen av renoveringen delaktiggörs skateparkens användare, och kommunen begär hösten 2024 åsikter om hur parken borde renoveras. Utgående från inkomna åsikter gör kommunens sakkunniga planer för renovering av skateparken, och begär anbud för att genomföra renoveringen. Renoveringen av skateparken blir färdig under år 2025.

""

Pumptrack-cykelbana till Veikkola

För byggandet av en pumptrack-cykelbana har vi reserverat 40 000 euro. Cykelbanan byggs med elementkonstruktioner, och platsen för banan preciseras hösten 2024. Kommunen begär i slutet av året anbud av elementdelarna samt installationsarbete. Banan blir färdig under år 2025.

Eldplats till Djupström

För byggandet av en eldplats i Djupström har vi reserverat 5 000 euro och idén har beaktats i den planeringen för utveckling av hela strandområdet. Vi har som mål att börja renoveringsarbete för hela strandområdet i hösten 2024 och arbetet fortsätter till året 2025. Byggandet blir färdigt under år 2025.

""

Filmkvällar i augusti

9 000 euro har reserverats för att genomföra idén om filmkvällar i augusti. Filmkvällarna ordnas sommaren 2025. Vi meddelar om tidpunkten närmare evenemanget.

Löptävlingar eller friidrottstävlingar för barn i centrum

2 000 euro har reserverats för genomförande av löptävlingar eller friidrottstävlingar för barn. Idén planeras tillsammans med lokala organisationer och då preciseras också innehållet. Evenemanget ordnas under våren 2025. Vi meddelar om tidpunkten närmare evenemanget.

En Välkommen-skylt och en Kyrkslättsrabatt

För skylten och planteringen har vi reserverat 4 000 euro, och de kommer att anläggas i Kyrkdalsparken. För närvarande planerar kommunens sakkunniga hur skylten och planteringen ska genomföras och var de specifikt ska placeras. Tidtabellen för idén preciseras då det klarnar hur idén genomförs.  

Följ genomförandet av OSBU-projekten!

Många av idéer är ännu i planeringsskedet, men vi informerar om noggrannare tidtabeller för respektive idéen. Följ med genomförandet av idéerna på kommunens webbplats och i kommunens kanaler på sociala medier!

Du kan ställa frågor eller ge respons om deltagande budgetering via formuläret nedan. Länken öppnas i en ny flik.

Deltagande budgetering kontaktformulär