Välj en sida

Prova på: Välmående! i bibliotekshuset Fyyri lördag 28.9.2024 

Kyrkslätts kommuns fritidstjänsters tredje Prova på-evenemang i år firas med välfärdstema lördag 28.9.2024. Under dagen kan du kl. 10–14 i Fyyri prova på bland annat ansiktsyoga och ackordbad samt andra ledda aktiviteter som tränar sinnet och kroppskontrollen. På...
"

Kitty Åberg får kulturens hederspris – bildnings- och fritidsnämnden beslutade också om mottagarna av konstnärsstipendier samt beviljade bidrag till lokala idrotts-, kultur och ungdomsföreningar

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde tisdagen den 11 juni och beslutade om mottagarna av kulturens hederspris och av kulturtjänsternas konstnärsstipendier år 2024. Kulturens hederspris delas ut lördag 24.8.2024 under Kyrkslättsdagarna. Dessutom beviljade nämnden...
""

Förening eller organisation, du hinner ännu med på Kyrkslättsdagarna – följande planeringsmöte ordnas i Fyyri och på Teams 13.6 

Kyrkslättsdagarna ordnas 23–25.8.2024 och planeringen av evenemanget pågår för fullt. Undervisnings- och kulturministeriet har kungjort att år 2024 är temaåret för bildning, och årets tema för Kyrkslättsdagarna, ”Oppia ikä kaikki Kirkkonummella – Lev och lär i...