Välj en sida

Bristfälliga körförbindelser orsakar betydande olägenhet för vinterunderhållet, och gatorna kan inte underhållas på ändamålsenligt sätt.              

Vi vill påminna invånarna om att granska kantstenarna till sina anslutningar och reparera dem innan vintern kommer.

Enligt 88 § i markanvändnings- och bygglagen och 83 § i markanvändnings- och byggförordningen ansvarar fastighetsägaren eller -innehavaren för anläggningen och reparation av tomtanslutningen och kostnaderna för det.                  

Tomtanslutningen får bara byggas på det sätt som föreskrivs i detaljplanen och på det ställe som anges i bygglovets situationsplan. Om ingen plats för tomtanslutning föreskrivs i detaljplanen ska dess plats anges i bygglovet.

Kyrkslätts kommuns underhållstjänster

Ytterligare information

kunnossapito@kirkkonummi.fi