Välj en sida
Gesterby skolcentrum

Idésökningen i namntävlingen för Gesterby skolcentrum pågår 22.1-11.2.2024 – vad föreslår du?

Byggarbetena på Gesterby skolcentrums område framskrider planenligt. För tillfället pågår fasadarbeten. Enligt planen flyttar Winellska skolan, Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu och förskolegruppen i Prästgårdsbackens daghem in i de nya lokalerna i början av år 2026....
Klassrum i Nissnikun koulu skolans tillfälliga utrymmen

Det första konkreta steget mot Nissnikuhuset: eleverna inom de lägre årskurserna och förskoleundervisningen inledde vårterminen i splitternya ersättande lokaler

Eleverna i årskurserna 1–4 i Nissnikun koulu och barnen i Nissnikun päiväkotis förskoleundervisning flyttade till de ersättande lokalerna på Masalan koulus tomt under vårterminens första dag. De nya lokalerna är rymliga och ljusa. Skolan och förskoleundervisningens...

Samhällstekniska nämnden behandlade Nylands NTM-centrals plan för väghållningen och trafiken samt förbättring av Åbovägen genom anläggning av en gång- och cykelväg på avsnittet Veikkola–Kolmiranta

Samhällstekniska nämnden sammanträdde 27.10 kl. 17. Nämnden tog för sin del ställning till Nylands NTM-centrals plan för väghållningen och trafiken för åren 2023–2026. Nylands NTM-centrals plan för...