Välj en sida

Byggarbetena på Gesterby skolcentrums område framskrider planenligt. För tillfället pågår fasadarbeten. Enligt planen flyttar Winellska skolan, Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu och förskolegruppen i Prästgårdsbackens daghem in i de nya lokalerna i början av år 2026. Innan det behövs ett nytt namn för bygganden – skolorna fortsätter med de gamla namnen.

Vad ska den nya skolbyggnaden heta?

Vad tycker du att skolbyggnaden som byggs i Gesterby ska heta? Idésökningen för byggnadens namn börjar måndag 22.1 och avslutas söndag 11.2.

Syftet är att hitta ett så bra och fyndigt namn som möjligt för den kommande skolbyggnaden i Gesterby. Namnet ska fungera på både finska och svenska.

Namntävlingen är öppen för alla kommuninvånare. Eleverna och personalen i Winellska skolan, Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu samt i förskolegrupperna i Prästgårdsbackens daghem deltar också aktivt i namnprocessen.

Du kan delta i idésökningen genom att skicka in ditt förslag med följande elektroniska blankett:

GWP-NAMNTÄVLINGENS IDÉBLANKETT

När utlyses vinnaren?

Efter idéskedet bekantar sig namntävlingens arbetsgrupp med förslagen. Också skolornas elever och personal samt barnen och pedagogerna i förskolegrupperna får berätta sina synpunkter om förslagen. Bildnings- och fritidsnämnden utser vinnaren bland de tre bästa förslagen vid sitt sammanträde i maj.