Välj en sida
kirkkonummi

Utomhuslärande

Ulkona oppimisen ABC (material på finska) är en handbok som gjorts av miljöpedagoger från Kyrkslätt och ger personalen information om stärkning av naturrelationen samt utomhuslärande, nyttan av det och dess möjligheter.

I handboken finns bl.a.

  • information om utomhuslärande och dess effekter
  • anvisningar för möjliggörande av utomhuslärande
  • årsklocka för utomhuslärande
  • anvisningar för trygga utflykter med barngruppen
  • tips och länkar

Handboken är riktad till personalen inom småbarnspedagogiken, men där finns intressanta och inspirerande tips även för familjer. ​

Verksamhetsställena kan, om de vill, tillbringa hela dagen i naturen, lunchen kan beställas direkt till skogen, och man kan ta en vilopaus i hängmatta eller tält.

Två barn och en vuxen står hand i hand och tittar på vatten

Kuva. Björklund, Ilves, Jokinen, Leinonen & Tanskanen. Ulkona oppimisen ABC.