Välj en sida
kirkkonummi

Porkala

Det havsnära Porkala erbjuder unika boendemöjligheter. Till bostadsområdets drag hör landsbygd och kust som i harmoni utgör en exceptionellt underbar miljö, där friluftsliv, paddling, utfärder och båtliv finns till hands nästan vid hemdörren.