Välj en sida
kirkkonummi

Lekplatsernas regler

I Kyrkslätts kommun inleddes i december 2020 i samarbete med flera olika sektorer projektet ”Lek enligt barnens regler”. Inom projektet görde man upp regler som barnen själva har skapat för lekandet i kommunens lekplatser. Läs mera om projekten >>

Lek enligt barnens regler -regelverk

  • Vi tar alla med i leken och leker i sämja: man får inte mobba, inte knuffa, inte slå, inte fälla en annan omkull eller kalla en annan för dum, man får inte skada eller fälla från gungan
  • I lekparken får man leka: nata, kurragömma, polis och tjuv, bygga kojor, spela fotis, brännboll eller basket- eller volleyboll, jumpa, springa, göra grenhopp, man kan tumla omkring i snön.
  • Man leker i parken så att man inte förstör eller råddar platserna. Man ser efter parken genom att städa bort eget skräp och också andras.
  • Man kan leka i skogen, leta efter kvistar, kottar, studera djur och djurspår, leta efter naturens grejer. Titta på träd, löv, studera gräset. Man kan leta efter spindlar, harspår och nyckelpigor. Man får inte skada träd
  • Man håller sig på överenskommet område.
  • Babygungorna är för de små, däckgungorna för de stora
  • Man får inte gunga eller skuffa nätet i klätterställningen, om någon är högt. Man får inte fälla en annan från klätterställningen. Det lönar sig inte att hoppa ner från klätterställningarna.