Välj en sida
kirkkonummi

Vrakparken i Porkala

En kuriositet i Kyrkslätt är den internationellt betydande Vrakparken i Porkala, som nu i början omfattar fyra mångsidigt presenterade vrak. Varje sommar märker man med bojar ut nya vrak på området.

Under vattnet finns skyltar om vraken som man satt upp för dykare och lodlinor med hjälp av vilka dykarna lätt kan ta sig från ett objekt till ett annat.

dykare

BILD Dykbild ”Ulla och skeppsklockan”. Fina föremål från ett segelfartyg som sjönk på 1800-talet på havsbottnet i Obbnäsfjärden. (bild Pekka Tuuri)

Om du inte dyker, så kan du bekanta dig med vraken också på land på Vrakparkens internationella webbplats på engelska. På webbplatsen finns tredimensionella fotografier och videor av vraken. Du kan rotera och fokusera dem tredimensionellt.

Bekanta dig på webben t.ex. med vraket Alko, som sjönk med en kalkstenslast i slutet av 1800-talet, eller med vraket av det gåtfulla krigsfartyget Tykkikylki.

""

BILD Förutom att fotografera borrade de frivilliga dykarna provbitar från vraken i samma storlek som kapsyler för att fastställa vrakens exakta ålder.

I Vrakparken i Porkala, som öppnades år 2018, ordnades sommaren 2019 ett stort marinarkeologiskt forskningsläger. Under lägret upptäckte man bl.a. ett par meter långa kanoner på havsbotten. Nära kanonerna finns det en bit av ett hundratals års gammalt krigsfartygsvrak.

De hundratals år gamla träskeppen bevaras utmärkt i finländska förhållanden jämfört med många andra hav i världen, för i Östersjön finns det inga skeppsmaskar som äter trä, och havsvattnet innehåller lite salt och är svalt.

Det finns gott om möjligheter att utveckla Vrakparken, för i närheten av den nuvarande Vrakparken på Porkalaområdet finns det tiotals skeppsvrak. Museiverket understöder finansiellt utvecklingen av Vrakparken.

vrak

BILD Alko var på väg från Pargas till Helsingfors då det sjönk alldeles i närheten av en ö.

I Kyrkslätt finns det dessutom en enorm potential att utveckla dykningsturismen, för på hela Kyrkslätts havsområde känner man till över hundra vrak, och de äldsta trävraken härstammar från 1400-talet. På Porkala udds havsområde i Kyrkslätt är sikten under ytan dessutom betydligt bättre än någon annanstans i närheten av huvudstadsregionen.

Den internationella webbplatsen för Vrakparken i Porkala: http://wreckpark.eu

Vrakparkens Facebook-sida: https://www.facebook.com/hylkypuisto

Finlands Marinarkeologiska Sällskap: https://www.mas.fi

Youtube

Arrangör av vrakdykningar