Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Torg och områden som hyrs ut / Torg / Kyrktorget
kirkkonummi

Kyrktorget

Torget ligger i kommuncentrum i kulturens och historians skugga, alldeles invid kyrkan och biblioteket.

Torget är öppet från måndag till lördag kl. 7.00–17.00 (inte söckenhelger). Under sommarperioden 1.4–31.10 får torghandel dessutom bedrivas tisdagar och torsdagar kl. 15.00–19.00. Under torgtider finns det en torgtelefon, tfn 040 846 9934.

På torget finns bl.a. ett torgcafé. På torget ordnas dessutom olika marknader och evenemang.

På nedre torget finns ett cafétält och loppisförsäljare. På torget ordnas dessutom olika marknader och evenemang.

Ytterligare information om hyrningen av torget finns här.

Torgplatser

Torget är indelat i övre och nedre torget. På det övre torget finns försäljningsplatser av storleken 4 m x 4 m. På nedre torget finns försäljningsplatser av storleken 3 m x 1,5 m eller 4,5 m x 4,5 m. Under den egentliga torgtiden är det möjligt att få tillgång till elektricitet.

Karta över torgplatserna

Övre torget (försäljningsplatser för nya och gamla varor)

·      platserna 1-10 fasta årsplatser (4 m x 4 m)

·      platserna 11-20 platser för dagsförsäljning /månadsplatser (4 m x 4 m)

Rampen från övre torget till nedre torget (försäljningsplatser för nya och gamla varor)

·      platserna 1-4 platser för dagsförsäljning /månadsplatser (3,5 m x 1,5 m)

Nedre torget (försäljningsplatser för nya och gamla varor)

·      större platser 5-7, 15-23 platser för dagsförsäljning /månadsplatser (4,5 m x 4,5 m)

·      mindre platser 11-14 platser för dagsförsäljning /månadsplatser (3,5 m x 1,5 m)