Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Välmående
kirkkonummi

Välmående

En välmående gemenskap och elevvård

I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen säkerställs en trygg vardag för varje barn. Inom småbarnspedagogiken verkar man i grupp så att man beaktar varje barn som individ. Tillsammans lär vi oss respekterande och hänsynsfullt beteende som förhindrar mobbning och utslagning. I välfärdsarbetet i enheten deltar förutom barnen, vårdnadshavarna och daghemmets personal också psykologerna inom småbarnspedagogik och kuratorerna inom småbarnspedagogik.

Vid varje verksamhetsställe inom förskoleundervisningen finns en gemensam elevvårdsgrupp som har en central roll i planeringen, utvecklingen, genomförandet och bedömningen av den gemensamma elevvården. Elevvårdsgruppens centrala uppgift är befrämjande av gemenskapens övergripande välbefinnande och säkerhet samt genomförande och utveckling av annan gemensam elevvård. Elevvårdsarbetet görs tillsammans med Västra Nylands välfärdsområde, från vilket psykologen inom förskoleundervisningen, kuratorn inom förskoleundervisningen och rådgivningens hälsovårdare stöder barnens välmående tillsammans med personalen.

Att stöda barnets individuella välmående

Om vårdnadshavaren blir orolig över barnets välmående kan hen vara i kontakt med personalen i barnets grupp, psykologen inom småbarnspedagogik, kuratorn inom småbarnspedagogik och/eller via Västra Nylands välfärdsområdes rådgivningstjänster rådgivningens hälsovårdare.

Då en vårdnadshavare till ett barn i förskoleåldern eller förskoleundervisningspersonalen blir orolig över ett enskilt barn, sammanställs en individuell elevvårdsgrupp. Behandlingen av barnets ärenden i den individuella elevvårdsgruppen grundar sig på skriftligt samtycke av vårdnadshavaren. Förutom vårdnadshavarna sammankallas behövliga experter till gruppen.

Läs mer om utredning av behov av stöd.

Vad gör psykologen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning?

Psykologen inom småbarnspedagogik handleder, stöder och hjälper barnet i småbarnspedagogiken och barnets vårdnadshavare samt konsulterar och handleder personalen bl.a. i olika utmaningar med lärande, känsloliv, beteende och växelverkan.

Vad gör kuratorn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning?

Kuratorn inom småbarnspedagogik stöder och främjar så tidigt som möjligt välmåendet hos barnet i småbarnspedagogik och barnets familj samt hela den småbarnspedagogiska gruppen tillsammans med vårdnadshavarna och hela personalen inom småbarnspedagogiken. Målet är att så tidigt som möjligt förebygga problem och hjälpa i olika problemsituationer.